Sökning: "fattigdom"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade ordet fattigdom.

 1. 1. Den nuvarande livsmedelssäkerhetens potential - En studie av livsmedelssäkerhetens senare framgång och framtida möjligheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC); Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Steven Todorovski; [2023]
  Nyckelord :Livsmedelssäkerhet; Livsmedelskontroll; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how food safety measures have developed over the last two decades; how the resent 2020 pandemic affected food safety- and control; how effective the current methods are; and what potential new methods might exist in the coming decade. This study was executed as a combined literary study, where current scientific studies and reports where analysed, and a survey with relevant questions, that was sent to various individuals with work experience in food safety- and control, was conducted. LÄS MER

 2. 2. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar handel inkomstklyftor och fattigdom inom länder?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :August Gudmundsson; Tobias Hector; [2022]
  Nyckelord :Income gaps; income inequality; income dispersion; absolute poverty; trade openness; Inkomstklyftor; inkomstojämlikhet; inkomstfördelning; absolut fattigdom; handelsöppenhet;

  Sammanfattning : In our thesis we seek the answer to if trade openness has an effect on income gaps within countries. Since different trade flows can have different effects based on who the trading partners are, we disaggregate the trade flows based on these criteria. LÄS MER

 5. 5. Rättvist samhälle? - En litteraturöversik med fokus på aktivitetsorättvisa ur ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Lotta Andersson; Sofie Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; occupational alienation: occupational deprivation; occupational marginalisation; occupational apartheid; occupational imbalance; barn i skolåldern; utsatta område.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som växer upp i utsatta område kämpar med socioekonomisk utsatthet, trångboddhet och brist på tillgång av resurser i samhället. Dessa barn utsätts dagligen för olika former av aktivitetsorättvisa som påverkar deras vardag, uppväxt och identitet. LÄS MER