Sökning: "fattigdomsfällan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fattigdomsfällan.

  1. 1. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
    Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER