Sökning: "fattigdomsfällor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fattigdomsfällor.

  1. 1. Fattigdomsfällor i the Bottom Billion

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ebba Bergström; Freja Rahm; [2017]
    Nyckelord :Angola; the Bottom Billion; fattigdom; fattigdomsfällor; postkolonialism; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Fattigdom har blivit vår tids problem att lösa. Det råder en global konsensus om att fattigdomen måste utrotas. Dock är alla inte överens om vägen dit eller vad som ska räknas som fattigdom. Denna uppsats är en teorianvändande fallstudie på Angola vars syfte är att försöka förstå varför Angola förblir fattigt. LÄS MER