Sökning: "fault detection and localization"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fault detection and localization.

 1. 1. Nätanalys : Identifiering av felställe i kabelnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mikael Berg; [2017]
  Nyckelord :Short circuit detection; troubleshooting cable network; fault identification.; Kortslutningsdetektering; felsökning kabelnät; felidentifiering.;

  Sammanfattning : The report is a study of error management and localization in underground cable network with very little overhead line. Error management is treated with the theoretical troubleshooting model and theoretical model with practical feedback. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av laboration kring kabelfelsmätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Jan-Olof Stolt; [2015]
  Nyckelord :Cable fault localization; cable identifying; cable localization methods; Kabelidentifiering; fellokalisering; lokaliseringsmetoder.;

  Sammanfattning : Att hitta fel, att kunna lokalisera och identifiera kablar i mark är en aktuell fråga då allt mer friledning ersätts med markförlagd kabel. Att snabbt lokalisera och reparera ett fel sparar pengar för energibolagen och minskar den tid kunderna är utan elförsörjning. LÄS MER

 3. 3. Automatic fault detection and localization in IPnetworks : Active probing from a single node perspective

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Christopher Pettersson; [2015]
  Nyckelord :active probing; fault detection; fault localization; node perspective; single node; ip networks; test environment;

  Sammanfattning : Fault management is a continuously demanded function in any kind of network management. Commonly it is carried out by a centralized entity on the network which correlates collected information into likely diagnoses of the current system states. LÄS MER

 4. 4. Optical Time Domain Reflectometer based Wavelength Division Multiplexing Passive Optical Network Monitoring

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :AGEREKIBRE GETANEH WORKALEMAHU; [2012]
  Nyckelord :Optical time domain reflectometer; fault detection and localization; arrayed waveguide grating;

  Sammanfattning : This project focuses on wavelength division multiplexing passive optical network (WDM-PON) supervision using optical time domain reflectometer (OTDR) for detection and localization of any fault occurred in optical distribution network. The objective is to investigate the impact of OTDR monitoring signal on the data transmission in the WDM-PON based on wavelength re-use system, where the same wavelength is assigned for both upstream and downstream to each end user. LÄS MER