Sökning: "fault detection"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden fault detection.

 1. 1. Evaluation of machine learning methods for anomaly detection in combined heat and power plant

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Carls; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Anomaly detection; Fault detection; Health condition monitoring; Sensor surveillance; PHM; CHP Plant Boilers; k-Nearest Neighbor; One-Class Support Vector Machine; Auto-encoder; Maskininlärning; Anomalidetektion; Feldetektering; Tillståndsbevakning; Sensorövervakning; PHM; Kraftvärmeverkpannor; k-Nearest Neighbor; One-Class Support Vector Ma- chine; Auto-encoder;

  Sammanfattning : In the hope to increase the detection rate of faults in combined heat and power plant boilers thus lowering unplanned maintenance three machine learning models are constructed and evaluated. The algorithms; k-Nearest Neighbor, One-Class Support Vector Machine, and Auto-encoder have a proven track record in research for anomaly detection, but are relatively unexplored for industrial applications such as this one due to the difficulty in collecting non-artificial labeled data in the field. LÄS MER

 2. 2. Fault prediction in information systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Love Walden; [2019]
  Nyckelord :microservice; forecasting; time series; metrics; anomaly detection; software design; ; Mjukvarudesign; Prognosmodell; tidserie; avvikande mönster; övervakningssystem; larm; ;

  Sammanfattning : Fault detection is a key component to minimizing service unavailability. Fault detection is generally handled by a monitoring system. This project investigates the possibility of extending an existing monitoring system to alert based on anomalous patterns in time series.The project was broken up into two areas. LÄS MER

 3. 3. Analys av reläskyddsinställningar för jordfelsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Hampus Edblom; [2019]
  Nyckelord :Single-phase earth faults; Relay protection; Directional protection; Capacitive currents; Enfasiga jordfel; Reläskydd; Riktade skydd; Kapacitiva strömmar;

  Sammanfattning : Väl inställda reläskydd för ställverk är en nödvändighet för en personoch driftsäker anläggning. Rapportens mål är att undersöka om oriktade skydd med enbart signalering är tillräckligt för att skydda anläggningen som undersöks, och om riktade skydd har fördelen att förbättra felutpekning, minska risken för felaktig funktion eller minska funktionstiden. LÄS MER

 4. 4. Anomaly Detection for Machine Diagnostics : Using Machine learning approach to detect motor faults

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Christopher Meszaros; Fabian Wärn; [2019]
  Nyckelord :Machine diagnostics; Rotational unbalance; Shaft misalignment; Anomaly detection;

  Sammanfattning : Machine diagnostics is usually done via conditioned monitoring (CM). This approach analyses certain thresholds or patterns for diagnostic purposes. This approach can be costly and time consuming for industries. A larger downside is the difficulty in generalizing CM to a wider set of machines. LÄS MER

 5. 5. Load Imbalance Detection for an Induction Motor : - A Comparative Study of Machine Learning Algorithms

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Stina Berg; Elisabet Lilja Sjökrans; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; industrial gateway; load imbalance; fault detection;

  Sammanfattning : In 2016 the average industry downtime cost was estimated to $260.000 every hour, and with Swedish industries being an important part of the national economy it would be desirable to reduce the amount of unplanned downtime to a minimum. LÄS MER