Sökning: "fe a"

Visar resultat 1 - 5 av 610 uppsatser innehållade orden fe a.

 1. 1. Quantum statistics and the magnetocaloric effect

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Anna Sandberg; [2020]
  Nyckelord :quantum statistics; magnetocaloric effect; magnetocaloric; magnetic cooling; simulation;

  Sammanfattning : Caloric materials show prospect in replacing the function of vaporcompression systems in todays cooling devices, resulting in more energy efficient cooling and eliminating the need for refrigerents which contribute to climate change. This project has focused on magnetocaloric materials, which experience changes in temperature when exposed to magnetic fields. LÄS MER

 2. 2. Monitoring and Modelling of the Abiskojåkka Bridge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Kasper Furenstam; [2020]
  Nyckelord :Prestressed bridge; Abisko; Monitoring; thermal effects; FEM;

  Sammanfattning : The infrastructure of today is getting older and problems caused by deterioration over time is affecting the service life of these structures. In Sweden most of the existing bridges were constructed 60 to 70 years ago, rising the need to determine the state of health of the bridges as the maintenance costs will increase heavily. LÄS MER

 3. 3. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 4. 4. Improving comfort simulations of sleeping mattresses for IKEA

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Joel Elinder; [2020]
  Nyckelord :LS-Dyna; explicit finite element simulations; compressive testing; human soft tissue material models; mass scaling; hyperelastic material model validation; material validation; explicit timestep; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is beneficial for a furniture company like IKEA to objectively and accurately evaluate what makes a mattress comfortable. But what defines comfort? IKEA currently investigates mattress comfort through extensive real-life user testing. Through which, six parameters of comfort have been identified. LÄS MER

 5. 5. Reducing the dynamical diffraction effects in EMCD by electron beam precession

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Arvid Forsberg; [2020]
  Nyckelord :electron microscope; TEM; transmission electron microscope; EMCD; electron energy-loss magnetic chiral dichroism; magnetism; precession electron diffraction; crystals; crystallography;

  Sammanfattning : Dynamical effects are known to reduce the signal to noise ratio in EMCD measurements making them highly dependent on sample thickness. Precession of the electron beam has been shown to reduce these effects in ordinary crystallography. LÄS MER