Sökning: "feasibility study."

Visar resultat 1 - 5 av 1339 uppsatser innehållade orden feasibility study..

 1. 1. Implementing and Investigating Partial Consent for Privacy Management of Android

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mohan Krishna Reddy Nallamilli; Satya Venkat Naidu Jagatha; [2022]
  Nyckelord :Partial consent; Access control; Data Privacy; Data Security; Usability Aspect;

  Sammanfattning : Background: Data privacy and security has been a big concern in recent years. Data privacy is a concern for everybody who owns a smartphone or accesses a website. This is due to the applications that have been installed on the device or the cookies that have been acquired via websites in the form of advertising cookies. LÄS MER

 2. 2. Grätzltransformation - Implementing the Superblock 2.0

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Katharina Deisting; [2022]
  Nyckelord :Superblock HumanScale Transformation TacticalUrbanism Climateadaptation ; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) report published in 2021 shows that global warming and its consequences progress at a rapid rate. (Masson-Delmotte, V. et al. 2021, p. LÄS MER

 3. 3. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Dany; [2022]
  Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

  Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER

 4. 4. Feasibility of single time point dosimetry during 177Lu-PSMA-617 treatments of prostate cancer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Elias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Standard dosimetry methods for radionuclide therapies re- quire imaging at multiple time points post injection. An alternative method has been presented in the literature that uses previously acquired pharma- cokinetic data to create so-called dose factors. LÄS MER

 5. 5. Byggande med netto noll klimatpåverkan : En fallstudie av två pilotprojekt med påbyggnadscertifieringen NollCO2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Lundh; Elsa Felixon; [2022]
  Nyckelord :NollCO2 certification; climate-neutral construction; environmental certification; carbon dioxide emissions; SGBC; NollCO2-certifiering; klimatneutralt byggande; miljöcertifiering; koldioxidutsläpp; SGBC;

  Sammanfattning : Introduction – This study examines the environmental certification NollCO2, which manages and sets requirements for a building's carbon dioxide emissions during its life cycle. Emissions of carbon dioxide are one of the greenhouse gases that contribute to global warming. This affect opportunities to achieve national and global climate goal. LÄS MER