Sökning: "feed and social factors"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden feed and social factors.

 1. 1. Kalvhälsa i stora besättningar : rutiner för att uppfylla en god kalvhälsa i stora besättningar med kalvamma

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johanna Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Kalvhälsa; stora besättningar; kalvamma; gruppstorlek; pulvermjölk; helmjölk;

  Sammanfattning : Inom mjölkproduktionen är det kalven som är framtiden, det är därför viktigt att den hålls frisk under sin uppfödningsperiod. Det finns många faktorer som påverkar om en besättning har en god kalvhälsa. LÄS MER

 2. 2. Individual drinking water intake of dairy cows in an AMS barn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Axegärd; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; automatic water bowl; water intake; milking production; feed and social factors; behavior;

  Sammanfattning : Today’s dairy cows have high requirements of nutrients and water to give a large milk production. Factors that under normal circumstances affect drinking behaviour are cow’s eating pattern, the temperature of the water, whether the water is supplied in a water bowl or a trough, the cows’ dominance order and if the water bowl is shared with other cows. LÄS MER

 3. 3. Nyhetskonsumenter på Facebook : En kvantitativ studie kring andel samt dominerande karaktärsdrag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; Niclas Winter; [2017]
  Nyckelord :uses and gratifications; political interest; Facebook; news consumption; education; uses and gratifications; politiskt intresse; Facebook; nyhetskonsumtion; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som tar del av nyheter på Facebook, och identifiera vad som kännetecknar dessa personer. Undersökningen görs med grund i att nyheter får allt mer utrymme i facebookflödet vilket är något som bidrar till större klyftor i människors nyhetskonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Success factors for profitable dairy farming : a qualitative study on Gotland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Olsson; [2017]
  Nyckelord :dairy farming; profitability; management; success factors;

  Sammanfattning : The global dairy market is affecting the Swedish dairy business and the milk price is fluctuating for Swedish dairy farmers. The farmers in Sweden can do little to affect the milk price and instead their ability to manage costs at the farm determine their possibility to stay in business, and this ability varies among farmers. LÄS MER

 5. 5. Hur ökas välfärden hos föl under deras första levnadsår?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefine Prabert; [2016]
  Nyckelord :föl; sto; fölavvänjning; avvänjning; hantering; inlärningsförmåga; häst; foal; mare dam; foal weaning; weaning; handling; learning ability; equine;

  Sammanfattning : Fölets första levnadsår har stor påverkan på dess framtida liv. Det är då man avvänjer fölet och sätter grunden för hantering, inlärningsförmåga och temperament. Därför är det viktigt att detta sker på rätt sätt så att fölen utvecklas till lätthanterliga, trygga unghästar. LÄS MER