Sökning: "feed and social factors"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden feed and social factors.

 1. 1. Nyhetskonsumenter på Facebook : En kvantitativ studie kring andel samt dominerande karaktärsdrag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; Niclas Winter; [2017]
  Nyckelord :uses and gratifications; political interest; Facebook; news consumption; education; uses and gratifications; politiskt intresse; Facebook; nyhetskonsumtion; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som tar del av nyheter på Facebook, och identifiera vad som kännetecknar dessa personer. Undersökningen görs med grund i att nyheter får allt mer utrymme i facebookflödet vilket är något som bidrar till större klyftor i människors nyhetskonsumtion. LÄS MER

 2. 2. Spatial assessment of NDVI as an indicator of desertification in Ethiopia using remote sensing and GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gezahagn Negash Seboka; [2016]
  Nyckelord :NDVI and Rainfall; land degradation; climate change; desertification; NOAA AVHRR; land cover; GIS; Physical Geography and Ecosystem analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Desertification is a serious environmental and socio-economic problem occurring at global, regional and local scale. According to Article 1(a) of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), define the term “desertification” means “land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid (dry lands) areas resulting from various factors, including climatic variations and human activities”. LÄS MER

 3. 3. Min kropp är mitt visitkort : en kvalitativ studie om vilka faktorer som har en väsentlig betydelse för viktminskning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Akhtari Magnusson; Maha Jarjoui; [2015]
  Nyckelord :Motivation; social attitudes; media and self-efficacy.; Motivation; sociala attityder; media; och self efficacy.;

  Sammanfattning : Hälsa och motion har alltmer blivit ett central begrepp i dagens samhälle. I mediala debatter matas människor ständigt om hur man ska träna rätt, och vad man ska äta för att förbättra sin hälsa. LÄS MER

 4. 4. ”Man blir nog en bättre människaav att ta hand om små barn” : En intervjustudie om mäns konstruktion av föräldrarollen i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Ridzén; [2015]
  Nyckelord :parental leave; fatherhood; masculinity; gender equality; parenthood; men; Thematic Analysis; föräldraledighet; faderskap; maskulinitet; jämställdhet; föräldraskap; män; tematisk analys;

  Sammanfattning : This study aims to deepen our understanding of both how men are affected by taking longer periods of parental leave, and the factors behind the decision of some men to take at least six consecutive months of leave. Semi-structured interviews were conducted with five men living in Umeå, Sweden, who had been on parental leave for periods ranging from 6-15 months. LÄS MER

 5. 5. Usage patterns of a sports relatedsecond screen application : A qualitative case study during live sport games

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Niklas Fyrvald; [2015]
  Nyckelord :Second screen; user observation; TV viewing; usage patterns; social connection; ;

  Sammanfattning : De senaste åren har trenden att använda en second screen i samband med tv-tittande ökat till följd av den ökade användningen av smartphones och surfplattor. Det ökade second screen-användandet medför att innehållet som visas på tv får mindre uppmärksamhet av tittarna. LÄS MER