Sökning: "feed intake"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden feed intake.

 1. 1. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas i kartong?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Pleurotus ostreatus; ostronskivling; oyster mushroom; kartong; cardboard;

  Sammanfattning : I en tid av ökat fokus på resurssnåla, cirkulära och effektiva sätt att producera näringsrik mat, behövs nya tankesätt kring odling och näringsintag. Här kommer svamp in som en anpassningsbar och näringsrik produkt, som enkelt och snabbt kan odlas i mer eller mindre mekaniserade miljöer. LÄS MER

 2. 2. The effects on animal welfare, production and economy when using feed blocks for sheep

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ebba Ekholm; [2019]
  Nyckelord :feed blocks; sheep; ewes; growing lambs; economy; welfare; health; production;

  Sammanfattning : Feed blocks are a feed product where certain ingredients are mixed together, to createa solid block. The goal is to provide the animals with a small supply of nutrients at atime, such as energy, protein and minerals. In large sheep countries like the UK, thefeed blocks fill a function under certain conditions. LÄS MER

 3. 3. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Elgemark; [2019]
  Nyckelord :digestion rate; timothy; red clover; gas production; NDF digestibility; extruder Abstrac;

  Sammanfattning : The dairy cow requires a high feed intake to maintain a high milk production and forage is a crucial component in dairy cows diet. Forage stimulates chewing activity and rumination which contributes to a normal and effective rumen function. LÄS MER

 4. 4. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thea Kristensson; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; mag-tarm hälsa; medicinsk zink i hög dos; avvänjningsdiarré; tillväxt; dödlighet; foderomvandlingsförmåga;

  Sammanfattning : Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-center i EU och är en högt prioriterad fråga. LÄS MER

 5. 5. Vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Vesterinen Artell; [2018]
  Nyckelord :kolik; häst; vattentillgång; rörelse; lösdrift; traditionell uppstallning;

  Sammanfattning : Kolik är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och kan innebära stora kostnader för hästägare. Som ett komplext, multifaktoriellt tillstånd har epidemiologiska studier haft svårt att fastställa individuella riskfaktorer bakom kolik. LÄS MER