Sökning: "feed intake"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden feed intake.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elena Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Sammanfattning : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. LÄS MER

 2. 2. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Furenbäck; [2019]
  Nyckelord :nätmagens pH; våmacidos; SARA; LRCpH; eBolus; buffring; salivflödeshastighet; tuggaktivitet; idissling; peNDF; partikellängd; sortering;

  Sammanfattning : Våmmens pH hos mjölkkor varierar under dygnet och mikroberna i våmmen behöver ett pH mellan 6-6,5 för att fungera optimalt. Normalt hålls våm-pH stabilt genom att kon absorberar flyktiga fettsyror (VFA) till blodet och den viktigaste mekanismen är saliven vilket har en buffringsförmåga då den innehåller bikarbonat och vätefosfatjoner. LÄS MER

 3. 3. Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and related chemicals in eggs from Sweden and China

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Yasmin Karimi; [2019]
  Nyckelord :PFOS; PFOA; Chicken Egg; LC-MS MS; Organic egg; Conventional egg;

  Sammanfattning : Dietary intake is one of the major routes of human exposure to perfluoroalkyl and/or polyfluoroalkyl substances (PFAS). The objective of this study was to measure perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS) in organic and conventional egg from Sweden (n=8, consisted of 4 pooled eggs and 4 individuals) and China (n=9, consisted of 4 pooled eggs and 5 individuals) and compare the concentrations of PFAS between the two categories (organic and conventional). LÄS MER

 4. 4. Probiotikans effekt på avvänjningsdiarré hos smågrisar : kan utfodring med probiotika öka tillväxten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Lilja; [2019]
  Nyckelord :digesionskanal; mikroorganismer; mikrobiota; zink; tillväxt; hälsoeffekter;

  Sammanfattning : Vid avvänjning utsätts smågrisar för flera stressfyllda moment som ofta resulterar i avvänjningsdiarré. Avvänjningen kan medföra negativa effekter på mukosan och mikrobiotan i digestionskanalen och därmed främja patogener som i sin tur ökar risken för avvänjningsdiarré. LÄS MER

 5. 5. Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor : sambandet mellan grovfoderintag och djuregenskaper

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Filippa Larsson; [2019]
  Nyckelord :mjölkkor; foderintag; grovfoderintag; konsumtionsförmåga; djurfaktorer; grovfoder; ensilage;

  Sammanfattning : Dagens mjölkkor utfodras med stora mängder kraftfoder för att åstadkomma en hög mjölkavkastning. Kornas matsmältningsapparat är uppbyggt för att kunna inta stora mängder grovfoder och i Sverige har vi goda förutsättningar för att producera vallfo-der av hög kvalité. LÄS MER