Sökning: "feed ration dry matter"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden feed ration dry matter.

 1. 1. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Frida Petters; [2018]
  Nyckelord :CTMR; ; forage particle size; feed ration dry matter; DMI; milk production; rumen health; AIA; feed spoilage;

  Sammanfattning : Total mixed rations have been used as a feeding strategy in Swedish dairy farms since the 1990’s. One risk that has been associated with total mixed ration is sorting of the ration, which can lead to a diet being consumed by the cows other than the originally intended. LÄS MER

 2. 2. Utfodring med kompakt fullfoder : effekter på mjölkkors beteende, tidsbudget och mjölkproduktion

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ulrica Robertsson; [2018]
  Nyckelord :sociala interaktioner; välfärd; konkurrens; vila; ättid; ståendetid; sortering; partikelstorlek; torrsubstans; mjölkavkastning; foderberedning;

  Sammanfattning : Kompakt fullfoder (C-TMR) är ett nytt sätt att blanda fullfoder. Vid foderberedningen blandas kraftfoder och vatten med avsikt att göra foderblandningen homogen så att korna inte kan sortera ut enskilda foderpartiklar. LÄS MER

 3. 3. Partikelstorlek och torrsubstanshalt i fullfoderblandningar för nötkreatur : hur påverkar det foderintag och sorteringsbeteende?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Filip Nilsson; [2017]
  Nyckelord :foder; nötkreatur;

  Sammanfattning : Fullfoderblandningar är det vanligaste utfodringssystemet utöver bete som används till mjölkkor i världen idag. Systemet bygger på att man blandar allt foder i en mixer tills det blir en homogen blandning, vilket gör att man i teorin kan erbjuda korna en balanserad foderstat i varje tugga. LÄS MER

 4. 4. Individual drinking water intake of dairy cows in an AMS barn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Axegärd; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; automatic water bowl; water intake; milking production; feed and social factors; behavior;

  Sammanfattning : Today’s dairy cows have high requirements of nutrients and water to give a large milk production. Factors that under normal circumstances affect drinking behaviour are cow’s eating pattern, the temperature of the water, whether the water is supplied in a water bowl or a trough, the cows’ dominance order and if the water bowl is shared with other cows. LÄS MER

 5. 5. Whole crop barley silage and grass silage harvested at different stages of maturity : effects on feed intake, selection, digestibility and protein utilization in sheep

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Magnusson; [2017]
  Nyckelord :evaluation; forage; nitrogen; wether;

  Sammanfattning : I Sverige används gräsensilage och helsädesensilage från bland annat korn som vinterfoder i köttproduktion av både nötkreatur och lamm. Korn kan sås som skyddsgröda när vallar skall anläggas och att skörda kornet som helsädsensilage istället för vid tröskmognad får vallen mer ljus samtidigt som det blir vallskörd redan det första året. LÄS MER