Sökning: "feed spoilage"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden feed spoilage.

 1. 1. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Frida Petters; [2018]
  Nyckelord :CTMR; ; forage particle size; feed ration dry matter; DMI; milk production; rumen health; AIA; feed spoilage;

  Sammanfattning : Total mixed rations have been used as a feeding strategy in Swedish dairy farms since the 1990’s. One risk that has been associated with total mixed ration is sorting of the ration, which can lead to a diet being consumed by the cows other than the originally intended. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av specifika bakterier i färskfoder innehållande produkter från fjäderfä åt hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Staaf Hästö; [2018]
  Nyckelord :färskfoder; BARF; Salmonella; Campylobacter; Enterobacteriaceae; Clostridium perfringens;

  Sammanfattning : Färskfoder och BARF ”ben och rå föda” har utvecklats till att bli ett allt mer populärt utfodringsalternativ för hundar. Dess användning är dock även associerad med viss debatt då icke värmebehandlade köttprodukter kan vara förenade med en ökad förekomst av bakterier, jämfört med övriga kommersiella utfodringsalternativ. LÄS MER

 3. 3. Fuktig spannmål inokulerad med jäst och mjölksyrabakterier till växande grisar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Joanna Oliver; [2013]
  Nyckelord :Fuktig spannmål; Korn; Gris; Wickerhamomyces anomalus; Mjölksyrabakterier; Smältbarhet;

  Sammanfattning : En stor del av energikostnaderna inom lantbruket går åt till att torka spannmål. Ett alternativ till torkning och ett sätt att minska kostnaderna är att lagra in och använda fuktig spannmål. LÄS MER

 4. 4. Feed improvement by energy efficient storage using Pichia anomala inoculated ensiled cereal grain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Jenny Borling; [2010]
  Nyckelord :Cereal grain storage; microbial population; Feed hygiene; Moulds; Pichia anomala;

  Sammanfattning : Borling, J. 2010. Preservation of moist crimped cereal grain can be achieved as a result of fermentation by lactic acid bacteria. Climatic variations make it difficult under practical farm conditions to harvest the grain at a moisture content (30-45%), suitable to ensure fermentation. LÄS MER