Sökning: "feed"

Visar resultat 1 - 5 av 1524 uppsatser innehållade ordet feed.

 1. 1. Effects of Video Compression formats on Neural Network Performance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marko Stanoevich; Jonathan Partain; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The field of autonomous vehicles and driverless carsis a field which makes extensive use of machine learning andartificial intelligence, relying on it to make decisions. Thesedecisions require a vast amount of data in order to be properlyinferred. LÄS MER

 2. 2. Blockchain Smart Contracts, the new rebar in the construction industry?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Björklund; Tim Vincze; [2019-07-02]
  Nyckelord :Blockchain; Smart contracts; Construction industry; Concrete industry; Supply chain management; Supply chain financing;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Mikaela Würtz; [2019]
  Nyckelord :dairy cattle; drought; energy balance; feeding; metabolism;

  Sammanfattning : The summer of 2018 was unusually warm and dry. For animal production, this resulted in poor pastures, reduced harvests of crops, such as roughage and grains, and increased risk for heat stress in the animals. The drought led to problems as in shortage of animal feed, which made the feeding of dairy cattle difficult. LÄS MER

 4. 4. A market-based instrument for renewable energy : Modelling a dynamic price function for local areas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Carl Flygare; [2019]
  Nyckelord :renewable energy; pv; solar cells; solar power; electrical grid; dynamic; economy; policy; tariff; förnyelsebar energi; pv; solceller; solenergi; elnät; dynamik; ekonomi; policy; tariff;

  Sammanfattning : This thesis describes the current situation of the electrical grid on a general level and contemporary support policies for residents who feed renewably produced electricity into the grid within a Swedish context. It shows which issues currently exists and suggests a new way to value overproduced renewable electricity which is not self-consumed. LÄS MER

 5. 5. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER