Sökning: "feedback loop"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden feedback loop.

 1. 1. Optimizing a software build system through multi-core processing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Robin Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Multi-core processing; Continuous integration; Build system; Task scheduling; List scheduling;

  Sammanfattning : In modern software development, continuous integration has become a integral part of agile development methods, advocating that developers should integrate their code frequently. Configura currently has one dedicated machine, performing tasks such as building the software and running system tests each time a developer submits new code to the main repository. LÄS MER

 2. 2. Begreppet estetiskt välbehag: Kant och nutid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Mårten Enberg; [2019]
  Nyckelord :aesthetic pleasure; facilitating pleasure; disinterested pleasure; feedback-loop; pleasure-learned nexus; contemplation; estetiskt välbehag; kontemplation; intresselöst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stabilisering av fyrhjuliga terrängfordon med tillståndsåterkoppling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Andreas Lundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då fyrhjuliga terrängfordon i allmänhet har en hög tyngdpunkt så har de en benägenhet att lätt välta, även vid relativt små störningar. Att minska utsträckningen som denna typ av olyckor sker har vinning för både individ och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Design Elements of Shop Facades and Affordances : a case study in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Mei Morimoto; [2019]
  Nyckelord :affordance; bottom-up urbanism; facade; walkability; Stockholm;

  Sammanfattning : As inhabitants on the earth and as designers in societies, we always think and try to make the world better, to be sustainable. Regarding everyday life in city, to enhance social sustainability, it is revealed that walkability and diversity mean a lot to livability and lovability. LÄS MER

 5. 5. Closed-Loop Orchestration Solution

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Sonia Fernandes Pereira; Nejat Hamid; [2019]
  Nyckelord :Network Service Orchestration; Network Automation; feedback mechanism; Nätverksservice orkestrering; nätverksautomatisering; återkopplingsmekanism;

  Sammanfattning : Computer networks are continuously evolving and growing in size and complexity. New technologies are being introduced which further increases the complexity. Net- work Service Orchestration is all about pushing configuration out into the network devices automatically without human intervention. LÄS MER