Sökning: "feedback och motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade orden feedback och motivation.

 1. 1. "Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Wetterstrand; [2023]
  Nyckelord :Absence; Motivational work; Motvating factors; Physical Education; Physical Education Teacher; Vocational programs; Frånvaro; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Motivationsarbete; Motivationsfaktorer; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. LÄS MER

 2. 2. Främjar digitala hjälpmedel elevernas matematikkunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Johansson; Annie Svensson; [2023]
  Nyckelord :digital aid; digital tools; formative feedback; motivation; promotion work and summative feedback;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study is to summarize current research to get insight in the use of digital tools for educational purposes in school. As the digital world integrates more into school and society, this can be considered to be an interesting and current topic. LÄS MER

 3. 3. Effects on EFL Students’ Motivation and Development using Formative Assessment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nora Asllani; Rahmana Kosuta; [2023]
  Nyckelord :Formative assessment; Student motivation; Student development; Second language acquisition; EFL; Upper secondary school;

  Sammanfattning : In recent years, research has been done on formative assessment and its connection to student motivation and development, showing both benefits and disadvantages of using the practice. This study investigates further how formative assessment affects students’ motivation and language development in an EFL (English as a foreign language) context, and the possibilities of implementing formative assessment in Swedish upper secondary classrooms. LÄS MER

 4. 4. Matematik, ett huvudämne, viljan och oviljan till det : Vilka faktorer påverkar grundskoleelevers motivation att lära sig matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Alyeh Khazaiee; [2023]
  Nyckelord :Mathematics; encouragement; teaching method; education system; motivation; Matematik; uppmuntran; undervisningsmetod; utbildningssystem; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie är en litteraturstudie med syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar grundskoleelevers motivation att lära sig matematik för att nå målen enligt läroplanen. En positiv upplevelse av matematik kan höja elevens lust, vilja och motivation till matematik. LÄS MER

 5. 5. Digitala läroböcker inom matematik : En intervjustudie med högstadielärare om fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Thorén; [2023]
  Nyckelord :Digital lärobok; matematik; fördel; nackdel; lärare; högstadiet;

  Sammanfattning : Skolan har digitaliserats som en konsekvens av samhällets digitalisering och försäljningen av digitala läromedel har ökat. Den svenska skolan är relativt läroboksstyrd och i dag är digitala läroböcker en del av undervisningen. LÄS MER