Sökning: "feedback till läraren"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden feedback till läraren.

 1. 1. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 2. 2. Ytterligare examinationer; Piska eller morot? : En tematisk litteraturstudie om kontinuerlig examination genom webbquizzar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Edqvist; [2021]
  Nyckelord :Kontinuerlig examination; Webbquizzar; Matematik; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien undersöker följderna av kontinuerlig examination med fokus på digitala tester. Det som undersöks är vad införandet av ytterligare examinationsmoment har för positiva- och negativa konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Digitala läroböcker inom matematik : Fördelar och nackdelar tolkat ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fördel; nackdel; lärarperspektiv; digital lärobok; statisk digital lärobok; interaktiv digital lärobok;

  Sammanfattning : Idag använder sig många lärare av läroboken vid planering av undervisningen. I den svenska skolan har det blivit  vanligare med digitala läroböcker. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju inte dumt att sitta där" : En kvalitativ studie om användningen av skogsmaskinssimulatorer i gymnasieutbildning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Milly Åhgren Westin; [2021]
  Nyckelord :lärande; motivation till inlärning; skogsmaskinsimulatorer; lärarens roll;

  Sammanfattning : Simulatorer är idag ett stort element av praktisk undervisning och skogssmaskinssimulatorer har blivit en central del av maskinförarutbildning. Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt gymnasielever använder skogssmaskinssimulatorer i sin utbildning till att bli maskinförare och hur motiverande simulatorerna var att använda. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning för skrivutveckling : Fem mellanstadielärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amela Pejmanovic; Jessica Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Feedback; assessment strategies; formative assessment; writing development; pupils ́ texts; middle school; writing lessons; Återkoppling; bedömningsstrategier; formativ bedömning; skrivutveckling; elevers texter; mellanstadiet; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Förmågan att kunna uttrycka sig i skrift har blivit allt viktigare eftersom skriften numera används dagligen i flera sammanhang. I skolan ges eleverna möjlighet att utveckla denna förmåga genom undervisningen. LÄS MER