Sökning: "feeding during milking"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden feeding during milking.

 1. 1. Betes- och utfodringsstrategier för förbättrad juverhälsa i samband med värmestress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elna Laxmar; [2022]
  Nyckelord :mjölkproduktion; juverhälsa; värmestress; betesstrategi; utfodring;

  Sammanfattning : Värmestress hos mjölkkor definieras av en oförmåga att bibehålla normal kroppstemperatur, vilket leder till nedsatt produktion och djurvälfärd. Sommaren 2018 uppmärksammandes som en av de varmaste perioderna i Sverige sedan 1951 och påföljderna för svenska mjölkföretagare var kännbara. LÄS MER

 2. 2. Effects of cow-calf contact on feed intake, milk production and energy balance in dairy cows in early lactation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Carina Tufvesson; [2021]
  Nyckelord :Cow-calf contact system; dairy cow; suckling; feed intake; feeding pattern; milk production; energy balance;

  Sammanfattning : The objective of this study was to compare the production level, feed intake and energy balance in early lactation of non-suckled cows against cows in a cow-driven cow-calf contact (CCC) system. CCC systems have become interesting to evaluate as they are thought to provide a more natural behaviour for both the cow and calf, several studies have reported higher growth and better health in calves kept in these systems. LÄS MER

 3. 3. The production of colostrum from a feeding perspective

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ebba Kajlöv; [2020]
  Nyckelord :Colostrum; calf health; dry cows; feeding;

  Sammanfattning : Feeding good quality colostrum to newborn calves is essential to ensure their health and survival. Therefore, it is important to ensure production of enough yield and good quality colostrum in dairy farms. Some factors that have been shown to affect the quality of colostrum such as parity and time to first milking after calving. LÄS MER

 4. 4. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :ungtjur; uppfödning; mjölkrastjur; ekonomi; lönsamhet; Åland;

  Sammanfattning : På Åland har en offensiv satsning gjorts för att utöka antalet mjölkkor, vilket medför att även antalet tjurkalvar ökar som det idag inte finns avsättning för. Hushållningssällskapet har tagit initiativ för att undersöka förutsättningarna för en nysatsning på ungnötsuppfödning. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maja Blom; [2018]
  Nyckelord :lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. LÄS MER