Sökning: "feeling rules"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden feeling rules.

 1. 1. Polisen som en känslokameleont - En intervjustudie om emotionellt arbete inom polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Larsson; [2019]
  Nyckelord :Key words: police; emotion management; emotional adaptation; feeling rules; deep acting; surface acting and emotional dissonance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on six interviews with a mixture of female and male police officers regarding their emotional labour. The purpose of the study has been to examine how the police handle their emotions, as well as account for experienced differences between feelings that arise at meetings with perpetrators or crime victims. LÄS MER

 2. 2. Språkdidaktiska metoder i programmeringsundervisning : En undersökning av möjligheten att anpassa språkdidaktik till programmeringsundervisningen i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Sofia Bouvin; Patrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från 2018 ska programmering vara tillgängligt för alla elever i gymnasiet. Detta kommer att ställa högre krav på fungerande undervisningsmetodik som är anpassad för elever med olika teknisk bakgrund och erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorns känslor i samband med hantering av mobbning : En kvalitativ studie om skolkuratorns perspektiv och problematiken de upplever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Inas Hussaini; Bytyqi Marigona; [2018]
  Nyckelord :School-counsellors; emotional rules; bullying; emotional labor; measures; Socialpsykologi; skolkuratorer; mobbning;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är mobbning ett samhällsproblem då allt fler barn och ungdomar utsätts för det i skolmiljön. Denna studie har sin utgångspunkt i skolkuratorns perspektiv på hanteringen av mobbning som fokuserar på deras tankar, känslor och tolkningar. LÄS MER

 4. 4. Papperslösa i Svenska kyrkan – en enkätstudie om sätt att hjälpa och konflikten mellan normer och regler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tobias Harms; [2018]
  Nyckelord :Undocumented immigrants; immigration; church of sweden; pillars of institutions; priests; deacons; parish pedagogues; values; rules; social norms; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish migration agency (Migrationsverket) believes that newly sharpened rules for asylum will increase the number of undocumented immigrants choosing to stay after getting a rejected asylum application. Since it is illegal to hire undocumented immigrants many are being "payed under the table" or receive welfare or aid from NGO:s. LÄS MER

 5. 5. Nybyggnation - Vilka faktorer är det som driver upp priserna på den svenska fastighetsmarknaden i Malmö stad?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Blagojce Josevski; Seila Softic; [2018]
  Nyckelord :Construction; Supply and demand; Factors; Prices; Swedish real estate market;

  Sammanfattning : Idag kan det vara relativt svårt för dagens befolkning att skaffa sig sin första bostad. Speciellt svårt kan det vara ur ungas perspektiv, det kan bero på att man inte har råd till de höga priserna som efterfrågas på bostäder men också på grund av bostadsbristen. LÄS MER