Sökning: "fehrm"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet fehrm.

 1. 1. Historiska platser, kulturarvsplatser & museer : En översikt av forskningen kring historiska platser, kulturarvsplatser och museibesök och dess betydelse för undervisningen i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linus Bursell; Harald Fehrm; [2022]
  Nyckelord :Historical Empaty; Haptics; Cultural Heritage Sites; Historical Places; Museums; Students; Theacher School Visits; Historisk empati; Haptik; Kulturarvsplatser; Historiska platser; Museer; Elever; Lärare skolbesök;

  Sammanfattning : When teachers reason about where they take their students to places such as cultural heritage sites, historical places and museums, they usually have a motive for why they choose to make such a trip. And it is usually because they want to evoke their students' abilities to work and study the school subject history. LÄS MER

 2. 2. Initialskedet av en pandemi – Media och myndigheters initiala kommunikation under Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jonatan Jensen; Fabian Fehrm; [2021]
  Nyckelord :The Rhetorical Arena Theory; pandemic; Covid-19; coronavirus; actors; media; authorities; crisis communication; communication content; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har utforskat kvällspress (Expressen och Aftonbladet) och myndigheters (Folkhälsomyndigheten och Regeringen) strategiska kommunikation under coronapandemins inledande fas i Sverige och analyserat detta dels baserat på kriskommunikationsteori, dels dagordningsteori med gestaltningsteori och teorin om den retoriska arenan. För att kunna genomföra en Retorisk Arena-analys på materialet inkluderades även enskilda kommentarer kring varje artikel som publicerats via sociala medier där syftet var att få fram hur debatten, diskussionen och den retoriska arenan fungerat. LÄS MER

 3. 3. Creating a prototype with the most important features in a mobile system for real estate brokers

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fehrm Daniel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mspecs is a web application used by real estate brokers and is primarily used on devices with larger screens but it can also be used with a mobile phone. However, from a user perspective the mobile version is difficult to use since real estate brokers have to spend a lot of time searching for the feature they are looking for. LÄS MER

 4. 4. The Face of an Influencer - Investigating the Effects of an Influencer's Face on Consumer Responses and Influencer Marketing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Hedda Fehrm; Alice Nittmar; [2017]
  Nyckelord :Influencer marketing; faces; depictions of people; celebrity endorsement; consumer responses;

  Sammanfattning : Influencer marketing is growing at a rapid speed as one of the hottest marketing trends in today's challenging media climate. As of now, little academic research exists on consumer responses to Influencer marketing and its effectiveness as a marketing strategy. LÄS MER

 5. 5. Störningsinformation i tågtrafiken : Attityder bland resenärer och tågbolag till störningsinformation och tjänster för sådan information

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Erik Hallin; Mikael Fehrm; [2016]
  Nyckelord :train traffic; train; disruption information; real time information; deregulation; tågtrafik; tåg; störningsinformation; realtidsinformation; avreglering;

  Sammanfattning : When booking a trip along the railway through several train operators it is not uncommon that information about possible disruptions along the railway (that can change or cancel the booked trip) are not relayed to the passengers. Today, research on rail traffic in Sweden is limited. LÄS MER