Sökning: "felanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet felanalys.

 1. 1. Analys och implementation av batteristyrningssystem för drönare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Eric Torsede; [2021]
  Nyckelord :BMS; CAN; FMEA; Drönare; Batteristyrningssystem;

  Sammanfattning : Ända sedan uppfinnandet av batteriet i slutet av 1700-talet har det funnits en önskan om att de fungerar såväl som möjligt. Battericeller har en finit laddning samt en finit livslängd. Detta är något som experimenteratsmed och utvecklas fram till de celler vi har idag. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Symmetrical Components Theory in Power Systems with Renewable Sources

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniil Danylov; [2021]
  Nyckelord :Symmetrical components theory; fault analysis; renewable sources; power electronics; PSCAD EMTDC; two bus system; inverter-based resources; line protection; nonlinear source.; Teori om symmetriska komponenter; felanalys; förnybara källor; kraftelektronik; PSCAD EMTDC; tvåbussystem; inverterbaserade resurser; linjeskydd; icke- linjär källa.;

  Sammanfattning : Rapidly growing Inverter- Based Resources (IBR) have different fault properties compared to Synchronous Generators (SG). Therefore, it is necessary to study the fault behavior of systems that contain different types of IBR and compare it to the conventional system responses in order to understand what steps should be taken to adapt conventional protection settings for new types of sources. LÄS MER

 3. 3. Development of a method for estimation of contact fatigue life in hypoid gears

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Srigiripura Sahana Vittal; [2020]
  Nyckelord :Hypoid Gear; Rolling Contact fatigue; Fatigue life; FEM; Gear Contact life; Spalling; physical testing; fatigue analysis; Hypoidväxel; rullande kontaktutmattning; utmattningslivslängd; FEM; växelkontaktlivslängd; spalling; fysisk testning; utmattningsanalys;

  Sammanfattning : Hypoid gears have been used extensively in automobiles, aerospace, marine and other applications for decades. The special advantages of hypoid gears come with inherent contact complexities of varying curvature and sliding in both profile and lengthwise direction. LÄS MER

 4. 4. Felanalys inom bygg- och järnvägsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Adel Kahrimanovic; [2020]
  Nyckelord :byggprocess; projekteringsprocess stress; risktagande; engagemang; bakomliggande faktorer; mänskliga faktorer; kunskap; information; samordning; kommunikation osäkerheter i omgivning och instabila organisationer.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction process has a profound role withing the infrastructure, and lais the foundation for the construction itself. It can be described as layout of how the construction will be managed, provided for and organized. Therefore, this process involves several actors. LÄS MER

 5. 5. Andra och tredjespåksinlärning med fokus mot grammatik i Sveriges grundskola: Spanska som moderna språk M2SP : Felanalys av grammatiska fel för Pretérito Perfecto (perfekti dåtid) vid skriftlig produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anton Olsson; [2020]
  Nyckelord :M2SP; andra och tredjespråksinlärning; morfologisk felanalysmodell; grammatik; Pretérito Perfecto; formativt arbetssätt i skrivprocessen.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera förekomst och frekvens av skriftliga fel för det inkluderademomentet i grammatikundervisning för språkval spanska i årskurs 8–9; Pretérito Perfecto(motsvarar svenskans perfekt i dåtid). Vidare syften är att jämföra vilkeninformationsöverföring som sker mellan modersmålet och målspråket och dess relation tillgrammatikinlärning. LÄS MER