Sökning: "felanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet felanalys.

 1. 1. Development of a method for estimation of contact fatigue life in hypoid gears

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Srigiripura Sahana Vittal; [2020]
  Nyckelord :Hypoid Gear; Rolling Contact fatigue; Fatigue life; FEM; Gear Contact life; Spalling; physical testing; fatigue analysis; Hypoidväxel; rullande kontaktutmattning; utmattningslivslängd; FEM; växelkontaktlivslängd; spalling; fysisk testning; utmattningsanalys;

  Sammanfattning : Hypoid gears have been used extensively in automobiles, aerospace, marine and other applications for decades. The special advantages of hypoid gears come with inherent contact complexities of varying curvature and sliding in both profile and lengthwise direction. LÄS MER

 2. 2. Felanalys inom bygg- och järnvägsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Adel Kahrimanovic; [2020]
  Nyckelord :byggprocess; projekteringsprocess stress; risktagande; engagemang; bakomliggande faktorer; mänskliga faktorer; kunskap; information; samordning; kommunikation osäkerheter i omgivning och instabila organisationer.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction process has a profound role withing the infrastructure, and lais the foundation for the construction itself. It can be described as layout of how the construction will be managed, provided for and organized. Therefore, this process involves several actors. LÄS MER

 3. 3. Andra och tredjespåksinlärning med fokus mot grammatik i Sveriges grundskola: Spanska som moderna språk M2SP : Felanalys av grammatiska fel för Pretérito Perfecto (perfekti dåtid) vid skriftlig produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anton Olsson; [2020]
  Nyckelord :M2SP; andra och tredjespråksinlärning; morfologisk felanalysmodell; grammatik; Pretérito Perfecto; formativt arbetssätt i skrivprocessen.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera förekomst och frekvens av skriftliga fel för det inkluderademomentet i grammatikundervisning för språkval spanska i årskurs 8–9; Pretérito Perfecto(motsvarar svenskans perfekt i dåtid). Vidare syften är att jämföra vilkeninformationsöverföring som sker mellan modersmålet och målspråket och dess relation tillgrammatikinlärning. LÄS MER

 4. 4. Study of an Isolated and a Non-Isolated Modular DC/DC Converter : In Multi-Terminal HVDC/MVDC grid systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ranjithh Raj Ram Prakash; [2019]
  Nyckelord :High power high voltage DC-DC converter; Isolated non-isolated DC-DC converter; HVDC MVDC interconnection; HVDC HVDC point-to-point link; Modular multilevel converter; Transformer driven MMC; Steady state transient DC fault analysis; High Power DC DC-omvandlare med hög spänning; Isolerad och icke-isolerad DC-DC-omvandlare; HVDC MVDC-anslutning; HVDC HVDC-punkt-till-punkt-länk; Modulär multilevelomvandlare; Transformatorstyrd MMC; Stabilitet DC felanalys;

  Sammanfattning : För sammankoppling av multi-terminala HVDC-system med punkt-till-punkt kopplingar ärDC-DC-omvandlaren den enda möjliga sammankopplingen. Därför genomgår problemenmed spänningsmatchning och likspänningsströmbegränsning i högspännings DC-systemomfattande forskning samt ligger i fokus för denna avhandling. LÄS MER

 5. 5. Talsyntes som stöttningsform i nyanlända gymnasieelevers textproduktion : En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Victor Holmström van der Weyden; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; talsyntes; digitala hjälpmedel; multimodalitet; litteracitet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie utvärderar talsyntes som digitalt hjälpmedel i nyanlända gymnasieelevers textproduktion. Studien är uppdelad i två frågeställningar, som berör effektiviteten av talsyntes respektive användningen och upplevelsen av talsyntes. LÄS MER