Sökning: "felanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet felanalys.

 1. 1. Inter- and intralingual errors in Chinese students' compositions : A case study

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Björkegren; [2018]
  Nyckelord :Second language acquisition; interlingual errors; intralingual errors; Chinese learners of English; Error Analysis; Andraspråksinlärning; förstaspråksinterferens; målspråksinterferens; kinesiska studenters engelska; felanalys;

  Sammanfattning : In this quantitative study, time controlled written English compositions by 39 Chinese university majors of English were analyzed by means of Error Analysis (EA) in order to find out what grammatical errors were made. It investigates errors made by more than one fifth of the participants, in order to see whether they can be ascribed to either interlingual or intralingual influence. LÄS MER

 2. 2. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

 3. 3. Vem är din undervisning anpassad för? : Gymnasielärares undervisningsstrategier för elever i matematiksvårigheter i det inkluderande klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Carstensen Lina; Meyner Linda; [2018]
  Nyckelord :Mathematical difficulties; upper secondary education; instructional strategies; inclusion; Matematiksvårigheter; gymnasiet; undervisningsstrategier; inkludering;

  Sammanfattning : Det här konsumtionsarbetet sammanfattar olika matematiksvårigheter som kan finnas hos elever och metoder för hur svårigheterna kan upptäckas av lärare, samt undervisningsstrategier att använda sig av för lärare i mötet med dessa elever i gymnasieskolan. Strategierna kan användas i ett inkluderande klassrum och gynnar därmed inte bara elever i matematiksvårigheter utan även elever utanför. LÄS MER

 4. 4. Vad gör dom för fel? : Förekomst av felsvar och feltyper vid åk 2-elevers beräkningar i addition efter undervisning i standardalgoritm respektive talsortsvis beräkningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Kerstin Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :aritmetik; addition; matematiksvårigheter; undervisning; felanalys;

  Sammanfattning : Innehållet i studien handlar om att kategorisera olika typer av fel som elever i åk 2 gör i räknesättet addition. Data utgörs av matematiktester från en tidigare gjord studie där elevgrupper under tre veckor undervisades i antingen talsortsvis beräkningsprocedur eller uppställning. Jag har kategoriserat sex feltyper: 1. talfakta, 2. LÄS MER

 5. 5. L2 English spelling error analysis : An investigation of English spelling errors made by Swedish senior high school students

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Amir Kusuran; [2017]
  Nyckelord :Spelling error analysis; misspellings; English as a Foreign Language EFL ; Second Language Acquisition SLA ; Swedish learners of English; learner English; English spelling; Felanalys av stavning; stavfel; English as a Foreign Language EFL ; Second Language Acquisition SLA ; svenska elever i engelska; learner English; engelsk stavning;

  Sammanfattning : Proper spelling is important for efficient communication between people with different first languages in the 21st century. While Swedish functions as an intranational language within Sweden, it sees little to no use outside of Scandinavia. LÄS MER