Sökning: "felbegrepp"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet felbegrepp.

 1. 1. Om fel i djur : Tillämpningen av köprättens felbegrepp i tvister om hästar och hundar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elsa Deckner; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fel i programvara, en studie av befintliga felbegrepp och deras tillämplighet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Emma Berg; Sofia Malander; [2001]
  Nyckelord :Law; Programvara; mjukvara; fel; standardavtal; sedvänja; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Avtal om kundspecifik programvara hamnar ofta i gränslandet mellan köp och tjänst, och mellan överlåtelse och upplåtelse, det är därför tveksamt om köplagen är tillämplig på sådana avtal. Frågan om köplagens tillämplighet har betydelse för säljarens ansvar för fel i leveransen. LÄS MER