Sökning: "felix larsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden felix larsen.

 1. 1. Breaking Down the Reflex-Machine in Three Works by Philip K. Dick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sara Gaarn-Larsen; [2018]
  Nyckelord :Philip K. Dick; Postmodernism; reflex-machine; androidization; science fiction; The Three Stigmata of Palmer Eldritch; A Maze of Death; A Scanner Darkly;

  Sammanfattning : This thesis expands upon Philip K. Dick’s philosophy surrounding ‘androidization’, a process of degradation leading to the devolution of individuals into what he termed as ‘reflex-machines’. LÄS MER

 2. 2. Främmande kulturer : En undersökning om hur Handelsbanken förbereder sina expatriaterinom interkulturell kommnunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Wallberg; Wilhelm Larsén; [2011]
  Nyckelord :Cross-Cultural Training CCT ; interkulturell kommunikation; Handelsbanken; interkulturell träning; expatriat; kultur.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER