Sökning: "felkällor i kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden felkällor i kommunikation.

 1. 1. Variation i utsöndring av blodmaskägg hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Michelle Lundqvist; Milly Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :parasitology; selective therapy; faecal samples; McMaster; equus; strongyle eggs;

  Sammanfattning : Due to an increased occurrence of resistance towards anthelmintics among equine endoparasites today, it is recommended that selective therapy is performed to minimize the use of anthelmintics. Selective therapy means that only infected individuals will be treated. LÄS MER

 2. 2. Avvikelser mellan projekterad och verifierad energiprestanda för nyproducerade lågenergibyggnader : En studie av AB Bostäders svårigheter att leva upp till uppsatta energikrav i deras nybyggda flerbostadshus

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sebastian Gustafsson; Gösta Jansson; [2017]
  Nyckelord :Low energy buildings; Energy performance of buildings; Hot water recirculation; District heating; energy calculation; Lågenergibyggnader; Energiprestanda; VVC; Fjärrvärme; Energiberäkning;

  Sammanfattning : EUs direktiv för energiprestanda innebär att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara nära-nollenergibyggnader. De stundande kraven innebär att beställare måste skärpa sina energikrav vid upphandling av flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. SBAR som kommunikationsverktyg vid överrapportering : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gustav Nilsson; John Tossman; [2015]
  Nyckelord :SBAR; kommunikation; patientsäkerhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund. Inom sjukvården är det viktigt med fungerande kommunikation. Det finns många felkällor och bristande kommunikation gör att både patientsäkerheten och arbetsmiljön blir lidande. Inom svensk sjukvård finns det flera olika standardiserade kommunikationsverktyg där SBAR är det vanligaste. LÄS MER

 4. 4. State estimation of motorcycle fork : A Kalman filter, accelerometer and pressure sensor approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :NICLAS BERGLIND; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A concept for estimation of the states of a motorcycle front fork, stroke and stroke speed, have been developed utilizing a Kalman filter, pressure sensor and accelerometers. The concept development involved sensor and suspension system modeling, Kalman filter setup and tuning, sensor mounting and sensor bracket fabrication, and data recording in a dynamometer and on the road. LÄS MER

 5. 5. Inlärning och illusionen av intelligenta karaktärer : Undersökning av hur inlärning hos karaktärer påverkar spelarens uppfattning av intelligenta karaktärer i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Marie Ekberg; [2013]
  Nyckelord :Artificiellt neuralt nätverk; Tillståndsmaskin; Artificiell intelligens; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Det här arbetet har undersökt hur inlärning av hur en datorstyrd karaktär fattar sina beslut baserat på det gällande speltillståndet, påverkar spelarens uppfattning om hur mänskligt intelligent dess resulterande beteende uppfattas, med bakgrunden att det finns ett behov av intelligentare beteenden hos karaktärer i spel. Undersökningen har genomförts genom att jämföra en tillståndsmaskin med ett artificiellt neuralt nätverk, implementerade i ett enklare actionspel med en spelare och en datorstyrd karaktär. LÄS MER