Sökning: "felony"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet felony.

 1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 2. 2. Oaktsamt orsakande och relevans - En rättsdogmatisk studie om gärningsculpa i vården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eliasson; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Gärningsculpa; Culpa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the period of June 2011 until July 2013, the thorax surgeon Paolo Macchiarini carried out four transplants with synthetic trachea on three different patients at the Karolinska University Hospital. These transplants entailed the later death of all the patients. LÄS MER

 3. 3. Män som anlägger mordbrand : En analys över motiv till mordbrand mellan åren 1878 och 1907 och kopplingen till manlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anthon Brunzell; [2020]
  Nyckelord :Arson; crime; Sweden; 19th century; violence; criminals; masculinity; gender; Malmö centralfängelse; trial protocols; mens violence; hegemonic masculinity; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis strives to investigate the felony arson as a method of violence in Sweden between the years 1878 and 1907. It questions the estimated sum of arson cases during the time, what motives were given as well as how the masculinity of the arsonists can be comprehended in relation to the crime case. LÄS MER

 4. 4. The influence social problems have with violent crime and its impact on society: An investigation on the five boroughs of New York

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Sean McGrory; [2018]
  Nyckelord :violent crime; social problems; Geographical Information Systems; GIS;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how violent crime and social problems have an impact on society. This study particularly concentrates on the five boroughs of New York. The problems associated with the five boroughs of New York are violent crime and social problems. The violent crime for the study involves; felony assaults and robberies. LÄS MER

 5. 5. Ett förstärkt skydd mot grooming? - En analys av ändringarna i 6 kap. 10 a § brottsbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Lövebrant; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; grooming; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte kallas även för grooming. Grooming kriminaliserades i Sverige år 2009 och i Storbritannien år 2004. Grooming är ett brott där förövaren, som är en vuxen person, kontaktar och lär känna målsäganden, som är ett barn, för att möjliggöra sexuella över-grepp. LÄS MER