Sökning: "felprojektering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet felprojektering.

 1. 1. Förbättrad kommunikation i projektering med digital ärendehantering

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Qvist Nilsson; Kim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Digital Case Management; Design Process; Communication; Project Management; Digital ärendehantering; Projektering; Kommunikation; Projektstyrning;

  Sammanfattning : En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt informationfinns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionellakommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt attbrist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skaparkommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader. LÄS MER

 2. 2. Förbättrad kommunikation i projektering med digital ärendehantering

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kim Gustafsson; Marcus Qvist Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Digital Case Management; Design Process; Communication; Project Management; Digital ärendehantering; Projektering; Kommunikation; Projektstyrning;

  Sammanfattning : En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionella kommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt att brist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skapar kommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader. LÄS MER

 3. 3. Analys av kommunikation under projektering i partnering

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Robert Andersson; Igor Gergesa; [2015]
  Nyckelord :Planning stage; communication; partnering; communication problems; Projektering; kommunikation; partnering; kommunikationsproblem;

  Sammanfattning : Purpose: During the planning phase of a construction there are many participantsinvolved; architects, building contractors, constructors, developers and so on.Communication problems occur between these participants and may lead to wrongplanning and high costs. LÄS MER

 4. 4. Felprojektering i planeringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Nam Nguyen; Daniel Johansson; [2014]
  Nyckelord :planeringsprocessen; felprojektering; entreprenadform; vägområde; arbetsplan; trafikverket; projektör; entreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When constructing roads, it often happens that the contractor have trouble following the documentation intended for the project. When the contractor is unable to follow the documents and instead need new instructions, there is always changed, added or outgoing work. LÄS MER