Sökning: "felsökning"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet felsökning.

 1. 1. Virtuell driftsättning i processindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Helena Rahm Juhlin; Marcus Wiberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Processindustrin står inför utmaningar för att växla om till Industri 4.0. Det ställer högre krav på effektiva och hållbara produktionssystem. Ett bidrag till utvecklingen mot Industri 4. LÄS MER

 2. 2. Återanvändbart HMI-program till staplingsrobot

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Philip Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Staplingsrobot; HMI; PLC; iX Developer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppgiften med examensarbetet är att skapa ett HMI (Human Machine Interface) till en robot som ska stapla lådor på en pall enligt angivet staplingsmönster. Funktionerna som var nödvändiga för att få HMI-programmet att fungera kommer att gås igenom. LÄS MER

 3. 3. Implementation av ett transportnätverk på mikronivå i en grafdatabas : En studie där ett transportnätverk på mikronivå implementeras i en grafdatabas för att utföra ruttsökningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Johan Nilsson; Sebastian Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Graph database; Neo4j; Neomap; Transportation Network; Micro level; Turning restrictions; Grafdatabas; Neo4j; Neomap; Transportnätverk; Mikronivå; Svängningsrestriktioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Trafikverket är ansvarig förvaltare över Sveriges järnvägar. De hanterar den långsiktiga infrastrukturen samt byggandet och driften av järnvägarna. För att visualisera och hantera dessa järnvägar digitalt använder sig Trafikverket av ett system kallat Baninformationssystemet (BIS). LÄS MER

 4. 4. Nätverk och felsökning : Utbildningsmaterial och presentation av felsökningsverktyg

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Morgan Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Network; troubleshooting; education; Nätverk; felsökning; utbildning;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete är tvåfaldigt, först att producera utbildningsmaterial inom nätverk och felsökning och sedan presentera ett antal felsökningsverktyg för användning vid både utbildning och daglig drift. I nuläget så har företaget en rudimentär utbildning som avser hjälpa ny personal att snabbare komma i fas med supportarbetet men den saknar delar som företaget nu önskar åtgärda. LÄS MER

 5. 5. Guiding customers towards more sustainable choices by data driven insights

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PAULINA GÜRSAC; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Energy Consumption; Emissions; Digital; Hållbarhet; Energikonsumption; Utsläpp; Digital;

  Sammanfattning : This project aimed to investigate various areas of improvement in crushing equipment for a digital service, from a sustainability perspective. The results were to be presented in a list where each point corresponds to an area with potential to be implemented in the digital assistance tool. LÄS MER