Sökning: "female athletes"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden female athletes.

 1. 1. Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln : en fråga om kunskap och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :AnnaClara Forss; Mirella Lind; [2019]
  Nyckelord :female athletes; menstrual cycle; performance; women’s health; empowerment; health promotion; idrottande kvinnor; menstruationscykel; prestation; kvinnors hälsa; empowerment; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät. LÄS MER

 2. 2. Viloämnesomsättning bland elitidrottare : Validering av mätutrustning samt ekvationer med hänsyn till kroppssammansättning och symtom på relativ energibrist

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Peter Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Elitidrottare; ämnesomsättning; kroppssammansättning; energitillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Viloämnesomsättning (RMR) kan uppskattas med ekvationer eller mätas med indirekt kalorimetri och är en viktig parameter i idrottsnutritionistens arbete att ta hänsyn till vid upprättandet av kostråd. Sänkt RMR kan vara en del av symtombilden beträffande relativ energibrist (RED-S). LÄS MER

 3. 3. The correlation between injury prevalence, training load and cardiovascular capacity in adolescent handball players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Andersson Martin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Today, sport specific high school educations is a common alternative for students applying for educations. The majority of the larger cities in Sweden has this option for adolescent athletes, allowing them to start their journey towards the elite in an early age. LÄS MER

 4. 4. Performance and knowledge related to the menstrual cycle within Swedish elite sports : From the athletes’ point of view

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linda Dupree; [2019]
  Nyckelord :menstrual cycle; performance; sports performance; female athletes; contraceptives; knowledge;

  Sammanfattning : Aim The overall aim was to investigate Swedish elite athlete’s perceptions about the effects of the menstrual cycle on sports performance. The research questions applied was: 1. How do elite athletes perceive the effects of the menstrual cycle on performance, and do they adjust training or competition accordingly? 2. LÄS MER

 5. 5. Växjö Allmänna Idrottssällskap, år 1984-1999 : Jämställdhet, könsnormer och möjlighet till utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Gustavsson; Marcus Andersson; [2019]
  Nyckelord :gendertheory; female athletes; Växjö AIS; sports development; history;

  Sammanfattning : This is a paper that focuses on mapping the possibilities of development in sports for women in the Växjö based athletic club Växjö AIS. The paper uses Yvonne Hirdmans gender theory which states that women are socially subordinated men in today's society (written 1988). LÄS MER