Sökning: "female bodies"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden female bodies.

 1. 1. En postmodern PrometheusNatur, teknikoch transtematik i Frankisssteinav Jeanette Winterson

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maria Ramnehill; [2020-01-23]
  Nyckelord :Jeanette Winterson; trans ecology; transgender studies; ecocritcism; environmental humanities;

  Sammanfattning : This essay applies a trans ecological perspective to the transgender motif in Jeanette Winterson’s novel Frankissstein. A love story, a novel about transhumanism, artificial intelligence and humans relationships to the body, nature and technology. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 3. 3. Kvinnor sexualiseras för ditt nöje En multimodal kritisk diskursanalys om sexualiseringen och objektifieringen av kvinnor i publicerade Instagram-bilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ebba Åstholm; [2020]
  Nyckelord :Feminism; gender depictions; Instagram; multimodal critical discourse analysis; objectification; sexism; sexualization;

  Sammanfattning : The objective of this study is to observe how women and their bodies are being objectified and sexualized through famous designer companies’ Instagram accounts. More specifically, this study is interested in defining which certain aspects of an image contribute to a dehumanizing and degrading view of the female sex, but also how women are being cognitively affected by this. LÄS MER

 4. 4. Vadå, är det okej att se olika ut? : En semiotisk bildanalys av två klädföretags samarbeten med influencers i förhållande till kroppspositivism

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Rydén; Josefin Zackrisson; [2020]
  Nyckelord :Body positivism; influencer; Instagram; narrow-mindedness; semiotics; social comparison; the male gaze  ; Kroppspositivism; influencer; Instagram; smalhetsideal; semiotik; social jämförelse; den manliga blicken;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker porträtteringen av den normativa kvinnokroppen på plattformen Instagram till följd av trenden kroppspositivism. Syftet med vår studie är att genom en semiotisk bildanalys, undersöka huruvida två klädföretag följer trenden kroppspositivism i sina samarbeten med influencers på Instagram. LÄS MER

 5. 5. Exponering av träningsideal från sociala medier och dess påverkan på implicita attityder mot överviktiga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Wallin; Jennifer Tillack; [2020]
  Nyckelord :Exercise; implicit attitudes; obesity; prejudice; training ideals; training posts on social media; Fördomar; implicita attityder; motion; träningsideal; träningsinlägg på sociala medier; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om träningsideal från sociala medier har en effekt på implicita attityder mot överviktiga. Studien är en experimentell mellangruppsdesign där 51 studenter (29 kvinnor och 22 män) på Högskolan i Halmstad mellan åldrarna 19 och 38 (M=23) deltog. LÄS MER