Sökning: "female directors"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden female directors.

 1. 1. Board composition and CSR performance is Swedish Listed firms : Board insiders, ownership concentration and CSR performance

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Umer Adeel; Francisca Fonkeng Awung; Mehwish Haider; [2020]
  Nyckelord :Board composition; Corporate social Responsibility; insiders; ownership concentration;

  Sammanfattning : It is no longer surprising that attention paid to corporate social responsibility (CSR) has increased lately, which could be due to the fact that firms action have negative or positive impacts on their stakeholders–employees, customers, investors, suppliers and community. It is the board responsibility to ensure firms pay attention to CSR matters, therefore, board composition will relatively play significant role in CSR implementation. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar styrelsens sammansättning företags prestation? : En studie om bolag noterade på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lars Lundemo; Jakob Kaufmann; [2020]
  Nyckelord :Finansiell prestation; Tobin’s Q; Styrelsesammansättning; Aktieinnehav; Jämställdhet; Stockholmsbörsen; Agentteorin;

  Sammanfattning : Based on a Cross-sectional study, this paper offers to examine all companies listed on Nasdaq Stockholm AB (The Stockholm Stock Exchange) during 2018 and how their board structure in terms of gender equality, nationality and shareholding effects the companies financial performance. This study uses Tobin’s Q as a dependent variable and as a measure of firm performance. LÄS MER

 3. 3. Gör hon någonting själv någon gång? : En kvalitativ textanalys av kvinnliga karaktärers agentskap i film

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelin Nyberg; Charlotte Blomdell; [2020]
  Nyckelord :agency; representation; feminism; film; portrayal of women; superheroines; agentskap; representation; feminism; film; kvinnobild; superhjältinnor;

  Sammanfattning : De senaste åren har starka kvinnliga karaktärer, speciellt i roller som protagonister, varit ett aktuellt ämne inom filmvärlden och kravet på karaktärerna är större än någonsin. Dock finns ingen etablerad definition av vad som är en stark kvinnlig karaktär, utan styrkan hos kvinnor definieras generellt sett genom att tilldelas maskulina attribut. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 5. 5. Female Corporate Leaders and Firm Financial Performance- A study of 152 Swedish Public Companies during the Period of 2010-2017

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Astrid Lindquist; Ebba Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Females as corporate leaders; Gender; Financial performance; Accounting-based measures;

  Sammanfattning : This thesis tests whether there is a relationship between the presence of female corporate leaders and firm financial performance in one of the most gender equal countries in the world- Sweden. The study involves a collection of 152 Swedish public companies during a time period of eight years- from 2010 to 2017. LÄS MER