Sökning: "female football"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden female football.

 1. 1. Football for Life, så mycket mer än bara fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Eric Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Positive youth development; Teaching Personal and Social Responsibility; Football for Life; FC Rosengård; ungdomar; Life skills;

  Sammanfattning : FC Rosengård bedriver flertalet sociala projekt. Ett av dessa projekt är Football for Life som i Sydafrika har som målsättning att stärka unga kvinnors självbild och rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Vilka når elitfotboll? : En undersökning om elevers väg till elitlagen genom NIU-fotboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Schyberg; Christian Lanzenberg; [2019]
  Nyckelord :NIU-fotboll; elitfotboll; kvantitativ; fotbollsutbildning; fotbollsgymnasium;

  Sammanfattning : Abstract  Within the Swedish upper secondary school there are special sports courses with the aim of giving the students an opportunity to combine studies and their specific sports. In this essay, the outcome of a NIU football secondary school education and the ability of the schools to educate elite players is studied. LÄS MER

 3. 3. "För att jag är ung och tjej" : En normkritisk analys av styrelser i fotbollsföreningar i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jenny Norberg; Elin Rydlöv Sundberg; [2019]
  Nyckelord :women in boards; equality; norms; recruitment; kvinnor i styrelser; jämställdhet; normer; rekrytering;

  Sammanfattning : The Swedish Sports Confederation (Riksidrottsförbundet) is a powerful organization of opinion within the service of Swedish sport, continually clarifying the responsibilities that sport assumes and the positive values that the popular movement represents. However, gender equality seems to be a difficult task to solve. LÄS MER

 4. 4. "No more fucks to give" - En kvalitativ kritisk diskursanalys av Svenska Fotbollförbundets offentliga uttalanden efter två uppmärksammade händelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Mörk Johansson; Frida Lübeck; [2019]
  Nyckelord :företagsanseende; dagordningsteorin; genus; idrott; makt; kritisk diskursanalys corporate reputation; agenda-setting; gender; sport; power; critical discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research about equality between men and women within Swedish football is missing a critical perspective of how language reproduces power differences and creates a certain reality. This study aims to identify the discursive practices used by the Swedish Football Association in order to maintain unequal power relations between men and women, as well as contribute to an understanding of how language can reproduce a constructed reality. LÄS MER

 5. 5. Samma sport, samma guld, olika kön : En studie om svensk kvällspress representation av SM-vinnande fotbollslag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Felix Petersson; Filip Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :Football; Aftonbladet; gender; discourse analysis; equality; women; male; athletes; journalism; sport;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet, represent female and male football. The question examined was: How has the representation of the Swedish SM-winners in men vs women's football changed over the last decade?   We made a discourse analysis of 16 news articles from two different time periods. LÄS MER