Sökning: "female health intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden female health intervention.

 1. 1. Unga lagöverträdare : En analys av Socialstyrelsens risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malin Olsson; Selma Agger; [2022]
  Nyckelord :female; gender norms; juvenile; offenders; risk factors; protective factors; barn; kriminalitet; kvinnor; könsnormer; riskfaktorer; skyddsfaktorer; unga lagöverträdare;

  Sammanfattning : Juvenile offenders and their paths to delinquency and norm-breaking behaviour has always been a highly relevant issue for social work. Young people are more often than before breaking the law or being a victim to different kinds of crime. LÄS MER

 2. 2. Do Health Interventions Matter in a Decentralized Healthcare System? A Case Study of the Swedish Female Health Intervention on Maternal Health Outcomes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Lindblad; [2021]
  Nyckelord :c-section; preterm delivery; rupture degree; BMI; female health intervention; difference-in-differences; parallel trends; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis evaluates if a countrywide female-related healthcare intervention in 2015 affected Swedish regions’ maternal health outcomes differently due to a decentralized healthcare system. By exploiting regions’ varying budget dedicated to female-related healthcare before the intervention, the size of the budget increase is estimated. LÄS MER

 3. 3. Abolishing Female Genital Mutilation by Cultural Renewal? : An assessment of Alternative Rites of Passage in Kenya

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Franciska Reinholds; [2021]
  Nyckelord :Alternative rites of passage; female genital mutilation; female circumcision; Kenya; institutional bricolage;

  Sammanfattning : Many attempts have been made to eradicate female genital mutilation over the past decades, yet the sustained practice continues to be a risk for women’s health and agency. In Kenya, an intervention with increasing proliferation is the alternative rites of passage. LÄS MER

 4. 4. eHälsa som stöd för att förbättra kostvanor hos patienter med hypertoni : En digital interventionsstudie med DASH-kost

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elinor Medhammar; [2021]
  Nyckelord :Hypertension; DASH-diet; nutrition; ehealth; telemedicine; home blood pressure monitoring.; Hypertoni; DASH-kost; nutrition; eHälsa; Telemedicin; hemblodtrycksmätning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) är en väletablerad icke-farmakologisk behandling vid hypertoni men används sällan inom traditionell hälso-och sjukvård på grund av tids- och resursbrist. Digitala metoder kan vara bättre lämpade för att ge långsiktigt stöd. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor utsatta för våld i nära relationer : Effekten av utbildningsinterventioner hos vårdpersonal.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ebba Muregård; Louise Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Keyword: Effect; intervention; health care personal; domestic violence; Nyckelord: Effekt; interventioner; vårdpersonal; våld i nära relation.;

  Sammanfattning : Kvinnor utsatta för våld i nära relationer: effekten av utbildningsinterventioner hos vårdpersonal Abstrakt Svensk titel: Våld i nära relationer: effekten av utbildningsinterventioner hos sjuksköterskor.  Bakgrund: Våld i nära relationer påverkar en tredjedel av världens kvinnor. LÄS MER