Sökning: "female journalists"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden female journalists.

 1. 1. "I'LL NEVER DO INVESTIGATIVE JOURNALISM HERE IN TANZANIA IN MY ENTIRE LIFE" Challenges of press freedom and female journalists in mainland Tanzania

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Mirja Kolttola; [2021-09-14]
  Nyckelord :professional identities; female journalists; Bourdieu; semi-structured interviews;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the study is to reflect the perceived professional identities offemale journalists in relation to investigative journalism and how much thelegislative restrictions by the state change their perceived possibilities toproduce journalism according to their ideals.Theory: Findings are discussed with the theory of social capital by Pierre Bourdieu. LÄS MER

 2. 2. "I'LL NEVER DO INVESTIGATIVE JOURNALISM HERE IN TANZANIA IN MY ENTIRE LIFE" Challenges of press freedom and female journalists in mainland Tanzania

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Mirja Kolttola; [2021-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the study is to reflect the perceived professional identities offemale journalists in relation to investigative journalism and how much thelegislative restrictions by the state change their perceived possibilities toproduce journalism according to their ideals.Theory: Findings are discussed with the theory of social capital by Pierre Bourdieu. LÄS MER

 3. 3. "I'LL NEVER DO INVESTIGATIVE JOURNALISM HERE IN TANZANIA IN MY ENTIRE LIFE".Challenges of press freedom and female journalists in mainland Tanzania

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Mirja Kolttola; [2021-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the study is to reflect the perceived professional identities offemale journalists in relation to investigative journalism and how much thelegislative restrictions by the state change their perceived possibilities toproduce journalism according to their ideals.Theory: Findings are discussed with the theory of social capital by Pierre Bourdieu. LÄS MER

 4. 4. "Allt Johanna säger, ska alltid tas med en stor nypa salt" : En kvalitativ innehållsanalys av podcastavsnitten Med vänlig hälsning, Johanna Möller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hanna Grohp; [2021]
  Nyckelord :Rättegångspodden; female criminals; framing; the six modes of representation; stereotypes; Rättegångspodden; kvinnliga brottslingar; gestaltning; berättarstrategier; stereotyper;

  Sammanfattning : En kvinna som mördar har ett högt nyhetsvärde och ett allmänintresse. Det baseras inte på att ett mord har begåtts, utan för att det är en kvinna som begått brottet. Johanna Möller är en av Sveriges mest omtalade kvinnliga brottsling. LÄS MER

 5. 5. "Det är som att elda för kråkorna" : En kvalitativ intervjustudie om sportjournalisters syn på en jämställd rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Moa Berander; Hugo Miller; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sports journalism has always been a male territory, both in the editorial office and in the media reporting.   This thesis examines how four male, and four female sports journalists look upon sports coverage through a gender equality perspective. LÄS MER