Sökning: "female murder victims"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden female murder victims.

 1. 1. Offer för en gärningsmans lustar : En kvalitativ studie om hur svensk nyhetspress framställer kvinnor och flickor som våldtagits och mördats eller mördats utifrån sexuella motiv.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ottilia Markezic; [2020]
  Nyckelord :Media portrayal of women and girls; female victims of murder; media portrayal of murder victims; Social Sciences;

  Sammanfattning : Victim of a perpetrator´s desires - A qualitative study of how women and girls who have been murdered and raped or murdered on basis of sexual motives are portrayed in the Swedish news press. The aim of this study was to examine how women and girls who have been murdered and raped or murdered on basis of sexual motives are portrayed in swedish newspress. LÄS MER

 2. 2. Mördade flickors offerstatus : En studie om journalistikens gestaltning av unga kvinnliga mordoffer beroende på relationen till gärningsmannen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Paulsson; Daniel Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Lisa Holm; Tova Moberg; discourse analysis; journalism; murder; victim; perpetrator; Aftonbladet; Expressen; Lisa Holm; Tova Moberg; diskursanalys; journalistik; mord; offer; gärningsman; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how two young female victims was represented in Swedish commercial news press, if and how their relations to the perpetrator would affect their representation and what similarities and differences there were in the representation between the two. We examined the coverage of Lisa Holm, who was murdered by a stranger, and Tova Moberg, who was murdered by her abusing ex- boyfriend. LÄS MER

 3. 3. Mördade kvinnor och mordmisstänkta män : En studie om hur svensk press porträtterar kvinnliga mordoffer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ruth Kajsa Malmborg; Matilda Lund; [2018]
  Nyckelord :female murder victims; victim blaming; newspapers; tabloid press; kvinnliga mordoffer; kvällspress; dagspress; skuldbeläggning;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how female murder victims are portrayed in Swedish newspapers. By analyzing how the murder of the two Swedish women, Tova Moberg and Kim Wall, are portrayed in four of Sweden’s biggest newspapers; Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet we aim to understand if, and how, they differ. LÄS MER

 4. 4. Hotfulla män och psykiskt sjuka kvinnor i brottsjournalistiken : En kvalitativ studie om Aftonbladet och Dagens Nyheters framställning av män respektive kvinnor som begår dödligt våld mot barn  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lisa Dahlgren; Elin Seiver; [2018]
  Nyckelord :Gender; journalism; crime; victim; perpetrator; Aftonbladet; Dagens Nyheter; discourse analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how news reporting about crime is affected by gender discourses. We also examined differences and similarities between the tabloids and the morning newspapers. LÄS MER

 5. 5. "Hon är väldigt manipulativ" : En kvalitativ studie om hur gärningspersoner representeras i Aftonbladet vid mordfall med en kvinnlig och en manlig förövare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ida Jansson; Cornelia Wikström; [2018]
  Nyckelord :female; male; perpetrator; victim; crime; murder; representation; critical discourse analysis; tabloid; Aftonbladet; Förlösa; Arboga;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how female and male perpetrators are represented in the tabloid Aftonbladet. The study is based on two murder cases that resemble each other. The murders are commited by two perpetrators together, a woman and a man. LÄS MER