Sökning: "female nude"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden female nude.

 1. 1. Jag tänker på mig själv som en nakenakt : En studie av Marianne Lindberg De Geers skulptur Jag tänker på mig själv i relation till nakenakten som motivkategori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Carnvik; [2019]
  Nyckelord :art history; female nude; semiotics; female bodies; deviant bodies; Marianne Lindberg De Geer; public sculpture; framing; the obscene body; anorectic bodies; emaciated bodies; fat bodies; gendering; bildsemiotik; offentlig skulptur; chockbild; nakenakt; Marianne Lindberg De Geer; representation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyze the Swedish artist Marianne Lindberg De Geer’s public sculpture Jag tänker på mig själv in relation to the female nude as a traditional motif within the western art and aesthetic. The artwork in question depicts two naked upright standing women, one of whom is represented as emaciated and skinny and the other one as voluminous and fat. LÄS MER

 2. 2. Att kliva utanför ramen : Nakenhet, feminism och kritik av tre performanceverk från 1960- och 70-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nikolina Höljö; [2018]
  Nyckelord :performance; feminism; Schneemann; EXPORT; Wilke; Griselda Pollock; Helen McDonald; framing; naked; nude; the female nude; semiotics; symbolism; sexuality; identity; body-art; capitalism; essentialism; popular culture; criticism; connotation; denotation;

  Sammanfattning : This essay examines the performance artworks Action Pants: Genital Panic (1969), Interior Scroll (1975) and S.O.S Starification Object Series (1974-82) by artists VALIE EXPORT, Carolee Schneemann and Hannah Wilke. LÄS MER

 3. 3. Ett feminint perspektiv: Kvinnliga konstnärers gestaltande av nakna kvinnokroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Camilla Schön; [2017-06-07]
  Nyckelord :the female nude; women artists; Lydia Nead; gaze theory; the female gaze; frame; discursive constructions;

  Sammanfattning : In this thesis semiotic analyses are carried out on twelve artworks depicting female nudes by different female artists. The purpose is to examine how the bodies are portrayed and how they can be understood, based on gaze theories and Lynda Nead’s theories on the genre “the female nude”. LÄS MER

 4. 4. Per Hasselberg och Flickan som erotiskt objekt. En problematiserande analys av den nakna kroppen reproducerad i Per Hasselbergs skulpturer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elsa Henriksdotter; [2016-04-05]
  Nyckelord :Per Hasselberg; Den nakna kvinnokroppen; Näckrosen; Snöklockan; Grodan; Kvinnlig sexualitet; Kvinnokroppen i konsten; Pornografi; Den manliga blicken; Male gaze; Passiva kvinnan; Framing; The female nude; Kapital; Sociala rummet; Lynda Nead; Laura Mulvey; Bourdieu;

  Sammanfattning : I denna uppsats tittar jag närmare på Per Hasselbergs tre lovordade skulpturer, Näckrosen,Snöklockan och Grodan. Jag vill se vilken typ av naken kvinnokropp och kvinna som Per Hasselberg reproducerar i sina verk, och på vilket sätt etiska och moraliska värderingar kan tänkas ha förbisetts i konsten när vi fortsatt reproducera dessa verk in i 2000- talet. LÄS MER

 5. 5. Är det värre när Farrah kränker Zaid än när Daniel kränker Sara? : En multifaktoriell vinjettstudie om kränkningar på nätet ur ett intersektionellt perspektiv

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Emil Andrén; Sebastian Appelgren; [2015]
  Nyckelord :Cyber-harassment; severity; bystander; ethnicity; gender; students; perceptions; assessment; semi-factorial survey; intersectionality; quantitative study; vignette; power; Nätkränkning; allvar; åskådare; etnicitet; genus; studenter; uppfattningar; bedömning; semi-faktoriell survey; intersektionalitet; kvantitativ studie; vinjett; makt;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how ethnicity and gender of victim and perpetrator might influence students’ assessment of the severity of cyber-harassment in three different contexts. One hypothesis was that severity is mediated by indicators of power (blame, control balance and status-difference), which in turn are dependent on dimensions of ethnicity and gender. LÄS MER