Sökning: "female"

Visar resultat 6 - 10 av 5990 uppsatser innehållade ordet female.

 1. 6. Bear in mind! A study about the effect of bear predation on the choice of calving site and site fidelity by female moose in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Lisa Dijkgraaf; [2022]
  Nyckelord :moose Alces alces ; brown bear Ursus arctos ; predation; calving site; site fidelity;

  Sammanfattning : Selecting a suitable calving site is important for ungulates, especially when predators are present. Brown bears (Ursus arctos) predate on moose calves (Alces alces) and therefore influence the reproductive success of the moose. LÄS MER

 2. 7. Does Question-Based Learning Increase Student Confidence in Programming?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Snarberg; Hanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :E-learning; Question-based learning; Self-assessment; Confidence; Gender; Introductory programming.;

  Sammanfattning : An increasingly evident trend within higher education is the transition to online settings and the emergence of new online learning initiatives. This study evaluates an online learning environment which incorporates question-based learning.  Previous research has shown that question-based learning accelerates student learning. LÄS MER

 3. 8. Understanding views on sufficient clothing consumption: Using Q methodology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Katla Eiríksdóttir; [2022]
  Nyckelord :Sufficiency; consumer perceptions; clothing consumption; social practice theory; Q methodology; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Overconsumption of clothes is a global environmental and social problem, where 80 billion new clothing is produced each year. Efficiency measures have focused on improving resource efficiency on the production side and improving clothing care on the consumer side. However, literature shows that these measures are not enough. LÄS MER

 4. 9. Workplace Coaching and Facilitation of Stress-Management and Well-being in Slovakia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Linda Rattajova; [2022]
  Nyckelord :employee well-being; stress management; occupational stress; coaching; coaching in Slovakia;

  Sammanfattning : The research explored when workplace coaching can facilitate stress management and well-being in corporations in Slovakia. It looked at the challenges and opportunities of workplace coaching through individual and organisational perspectives. It was found that masculine and directive leadership style is present in the organisations. LÄS MER

 5. 10. Den enes lyx, den andres vardag : En kvantitativ studie om hur svenska bostadsköpares personlighetsdrag relaterar till motivationsgrunder för lyxkonsumtion på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Berglund; Hanna Spejare; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personality traits; real estate; luxury consumption motivations; externalized luxury; internalized luxury; preferences; consumption choices;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och öka förståelsen för hur svenska bostadsköpare, utöver behov och nytta, resonerar kring val av bostad utifrån ett prestige- och statusbehov med fokus på lyx. Studien har ett deduktivt synsätt med en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. LÄS MER