Sökning: "femfaktorsteorin"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet femfaktorsteorin.

 1. 1. Big 5 och brottsviktimisering : En kvantitativ studie om associationen mellan Big 5:s personlighetsegenskaper och brottsviktimisering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Michaela Svennas; Sanne Tottras; [2019]
  Nyckelord :Femfaktorsteorin; Big 5; brottsviktimisering; Vänlighet; Samvetsgrannhet; Extrovert; Neuroticism; Öppenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Personlighetsdrag och motivation inom säljande organisationer : En studie om hur Femfaktorsteorin och Aspiration Index tillsammans kan utveckla en förståelse för säljares drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Törnkvist Metajittikorn; Caroline Örnklint; [2017]
  Nyckelord :personlighet; big five; motivation; aspiration index; framgång;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem är en framgångsrik aktiesparare? Kopplingen mellan personlighet, intelligens och prestation i aktiehandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Collin; Josefine Merlo; [2015]
  Nyckelord :femfaktorsmodellen; g-faktor; beteendefinans; aktiehandel; prediktion; MAP; Adaptive Matrigma; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Andelen privatpersoner som väljer att investera i aktier växer för varje år. Därför är det viktigt att öka förståelsen kring vilka faktorer som ligger bakom variationen i individers framgång. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan personlighet, affekt och emotionsreglering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Stela Gusevac; [2015]
  Nyckelord :Affekt; emotionsreglering; personlighet; extraversion; neuroticism; supression; omvärdering; femfaktorsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att verifiera sambandet mellan personlighetsdrag, affekt och emotionsreglering. Det undersöktes om hur specifika personlighetsdrag kan predicera användning av emotionsreglering. Utgångspunkten var tidigare forskning som visar korrelationer mellan dessa tre variabler. LÄS MER