Sökning: "femgångare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet femgångare.

 1. 1. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER

 2. 2. Association of the DMRT3 nonsense mutation with pattern of locomotion in five different horse breeds

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Niina Kangas; [2013]
  Nyckelord :DMRT3; stoppmutation; locomotion pattern; Icelandic Horse; Standardbred; Coldblooded Trotter; Morgan; American Curly;

  Sammanfattning : A nonsense mutation in the DMRT3 gene has been shown to have a large impact on pattern of locomotion in horses. Horses that can perform several other gaits in addition to the normally occurring gaits, walk, trot and canter, are often hetero (CA)- or homozygous (AA) for this nonsense mutation. LÄS MER