Sökning: "femininitet"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade ordet femininitet.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa och ohälsa efter bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Hellström; Elisabet Nordmark; [2021]
  Nyckelord :sexualitet; femininitet; kvinnlig identitet; kroppsuppfattning; intimitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor med bröstcancer är en patientgrupp som löper stor risk att få problem med sin sexuella hälsa till följd av behandlingen av sjukdomen. Ämnet är viktigt att beforska eftersom sexuell hälsa efter bröstcancer är något som vården tenderar att inte uppmärksamma. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitet, femininitet och rädsla för brott : En kvantitativ studie om genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marissa Haynes; Dennis Karlsson; Irma Music; [2021]
  Nyckelord :Crime; Femininity; Gender; Masculinity; Fear; Sex-crime.; Brott; Femininitet; Genus; Maskulinitet; Rädsla; Sexualbrott.;

  Sammanfattning : The present study examined the relationship between fear of crime and masculinity respectively femininity. Furthermore, the relationship between different types of crime and masculinity respectively femininity were also examined. A web-survey measuring the degree of masculinity and femininity as well as fear of crime was developed. LÄS MER

 3. 3. Rapp i käften, rapp i gesten, var är kvinnan förresten? : En semiotisk analys av maskulinitet och femininitet i dagens populära musikvideos inom svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellen Jürgens; Filippa Karvik; [2021]
  Nyckelord :hip hop; subculture; gender; music video; stereotype; semiotics; masculinity; femininity; hiphop; subkultur; genus; musikvideo; könsstereotyp; semiotik; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning kring hur en del av dagens mest populära musikvideos inom den svenska hiphop-genren reproducerar normativa könsstereotyper. Under år 2019 dominerade svensk hiphop de svenska topplistorna och den både produceras och konsumeras i dagsläget av unga människor. LÄS MER

 4. 4. Rätt och fel och all moral emellan : En komparativ analys av de manliga karaktärerna i Katarina von Bredows Syskonkärlek och Klättra Uppåt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Lynne; [2021]
  Nyckelord :gender; masculinities; femininity; Katarina von Bredow; Connell; Regis; romance; YA; genus; maskuliniteter; femininitet; Katarina von Bredow; Connell; Regis; romance; YA;

  Sammanfattning : The aim of this study was to discover if there has been any changes regarding the male ideal in YA literature over time based on the gender related changes that recently have taken place in the Swedish society. The investigation is completed through a comparative analysis of the male characters in Katarina von Bredow’s Syskonkärlek (1991) and Klättra Uppåt (2020) from the female protagonists’ perspective. LÄS MER

 5. 5. Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Lindblad Hartnor; [2021]
  Nyckelord :Salsa; etnografi; kultur; symbolisk interaktionism; latinness; Cultural Sciences; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna etnografi analyserar salsa i Malmö med hjälp av ett induktivt tillvägagångssätt som styrs av berättelserna av Malmöbaserade salsadansare och det empiriska material som samlats ihop från intervjuer och deltagande observationer. I denna studie diskuteras frågor om kultur, etnicitet, genus, frihet och tillhörande där intervjupersonernas berättelser jämförs med de teoretiska ramverk som tidigare gjorts av sociologiforskare. LÄS MER