Sökning: "femininitet"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet femininitet.

 1. 1. UNDERWEAR FOR PEOPLE LIKE YOU AND MAYBE ME - En kvalitativ studie om hur kvinnorna i Lindex reklamkampanj Underwear for people like you and me framställs.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Vanja Andersson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Skönhetsideal; reklamkampanjer; normativ femininitet; representation; kvinnokroppen; framställning.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kvinnorna i Lindex kampanj Underwear for peoplelike you and me framställs, samt undersöka hur kampanjen kan förstås utifrån enstörre kontext gällande normativ femininitet, representation och inkludering.Teori: Stuart Halls teorier kring representation, Beverly Skeggs teorier kring normativfemininitet. LÄS MER

 2. 2. VEM ÄR HON? En kvalitativ studie om kvinnliga sexualförbrytare som förgriper sig på barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Åberg; Katarina Gutic; [2020-02-21]
  Nyckelord :barn; sexuella övergrepp; kvinnliga sexualförbrytare; kön; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelse för kvinnliga sexualförbrytare som begår övergrepp mot barn då detta är en ouppmärksammad grupp i både media och forskning. Vi önskar med denna uppsats att öppna upp för samtal och forskning kring detta tabubelagda ämne, för att således också kunna bredda samhällets sätt att tänka kring detta fenomen. LÄS MER

 3. 3. Pearl Fernandez: anti-kvinnan: En studie om konstruktioner av den kvinnliga mördarens femininitet, moderskap och aktörskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; femininity; agency; mastermind muse dichotomy; madonna whore dichotomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine and deconstruct the normative understandings of femininity, womens agency, and motherhood that characterize stories of women who murder - especially women who murder alongside men. With the guidance of Laclau and Mouffes discoursetheory this study has analyzed the construction of murderer Pearl Fernandez in the 2020 Netflix documentary The Trials of Gabriel Fernandez. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig styrelserepresentation : - En komparativ studie mellan Japan och Sverige inom två branscher

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Brobert; David Jansson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Sverige; Japan; fordonstillverkningsindustri; vårdindustri; styrelserepresentation; könsfördelning; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Denna studie tar grund i Hofstedes forskning kring nationell kultur och kulturdimensionen Maskulinitet - Femininitet med syftet att undersöka huruvida existerande forskning om nationell kultur och organisationskultur kan förklara skillnader i kvinnors deltagande i styrelser. Operationalisering genus till kön har skett genom att likställa femininitet med jämställdhet. LÄS MER

 5. 5. Blind kärlek och reproducerade ideal : om språkhandlingar och maskuliniteter i Netflix “Love is Blind”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alexandra Roslund; Nanjot Kaur; [2020]
  Nyckelord :Reality-TV; dejting; genus; språk; ideal; aktiviteter; Love is Blind; maskuliniteter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Realityserien “Love is blind” är ett socialt experiment som går ut på att olika singlar dejtar varandra utan att kunna se varandras fysiska utseende. Poängen med serien är att paren ska skapa ett starkt emotionellt band som går utöver det fysiska utseendet. LÄS MER