Sökning: "femininity"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade ordet femininity.

 1. 1. The True Cost of Womanhood: A study of women's mental health in Charlotte Perkins Gilman's "The Yellow Wallpaper" and Sylvia Plath's The Bell Jar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Monika Truncyte; [2020]
  Nyckelord :Mental health; mental illness; the US; the 19th century; the 20th century; feminism; the yellow wallpaper; the bell jar.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay examines the depiction of women’s mental health and the effects which societal ideals have on it in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wallpaper” and Sylvia Plath’s The Bell Jar. These two literary works openly criticise the societal standards of femininity in the 19th and 20th centuries. LÄS MER

 2. 2. Samma "gamla" könsnormer?  - En multimodal kritisk diskursanalys om könskonstruktion på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Cederback; Maria-Victoria Kennerberg; [2020]
  Nyckelord :Social media influencers; women; femininity; gender structures; gender norms; narcissism; Instagram; commercial; social media;

  Sammanfattning : A general idea about the internet is that the online world could be more individual and free from gender standards. But previous studies have shown that the online world is more gendered than the physical world. The purpose of this study is to examine which ideas about gender occur on Instagram from a critical perspective. LÄS MER

 3. 3. "Värnar kvinnor mer om miljön då?" : En kvalitativ fokusgruppstudie om förskollärares och barnskötares förståelse för varför genus är nödvändigt för att nå hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lisa Waldeck; [2020]
  Nyckelord :miljö; genus; jämställdhet; hållbar utveckling; förskola; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Könsidentitet och miljöfrågor är starkt sammankopplade och föreställningar om kvinnligt och manligt formar vårt sätt att vara och agera. Forskning visar att män i större utsträckning, genom deras sätt att leva, påverkarmiljön mer negativt än kvinnor samtidigt som det är kvinnor som drabbas värst av miljöförändringar. LÄS MER

 4. 4. Psykologiska konsekvenser av förlossningsskador : Kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Isabella Johansson; Amanda Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; pelvic floor injuries; psychological trauma; vaginal delivery; Bäckenbottenskador; psykologiskt trauma; upplevelser; vaginal förlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bäckenbottenskador är vanligt förekommande vid vaginala förlossningar och kan orsaka många besvärande symtom. Den fysiska påfrestningen påverkar även kvinnors välmående och kan leda till psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Genus och stereotyper inom reklam : En kritisk diskursanalys av Gillettes reklamfilmer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emma Lindberg; [2020]
  Nyckelord :commodity feminism; the male gaze; stereotyping; hegemonic masculinity; femininity; masculinity;

  Sammanfattning : Gender and stereotypes in advertising is a critical discourse analysis aimed at studying how femininity and masculinity is portrayed in Gillette and Gillette Venus marketing on YouTube. Both brands have, after the #metoo campaign, opted to approach their marketing from different point of view since their previous advertising has been heavily criticized for endorsing negative gender stereotypes. LÄS MER