Sökning: "feminised"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet feminised.

 1. 1. "Men vi kvinnor, vi har ju det här duktig flicka-syndromet, herregud om vi kunde släppa det" : En kvalitativ studie om upplevelser av stressförebyggande arbete och görandet av kön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Mårtensson; Martina Kröger; [2020]
  Nyckelord :social work; social worker; illness; work related stress; work load; gender; women dominated; feminised; social services; doing gender; socialt arbete; socialsekreterare; handläggare; enhetschefer; ohälsa; arbetsrelaterad stress; arbetsbelastning; genus; kön; kvinnodominerat; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå hur enhetschefer, socialsekreterare och handläggare upplever att organisationen arbetar förebyggande i förhållande till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress samt hur kön görs i relation till detta. I det inledande kapitlet lyfts att stressrelaterade besvär har ökat de senaste åren, framförallt bland kvinnor, samt att studier visar att ohälsa och stress är tätt sammankopplade. LÄS MER

 2. 2. What is missing in The Kite Runner? : Replacing motherhood with fatherhood through the absence of mothers and the presence of fathers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patricia Said; [2019]
  Nyckelord :gender roles ; neopatriarchy; exclusion;

  Sammanfattning : This essay uses The Kite Runner, a well-known novel written by Khaled Hosseini in 2003, to analyse what is missing in the novel. Much of the previous research has discussed Hosseini and the main characters' roles as well as the important part of the settings to discover unseen messages. LÄS MER

 3. 3. Men in Makeup: Performances of gender transgression in male beauty vloggers’ makeup consumption

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vilma Komulainen; Meri Hjort; [2017]
  Nyckelord :gender; gender transgression; masculinities; hybrid masculinities; feminised masculinities; makeup consumption; consumer culture; YouTube; vlog; netnography; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this research was to uncover how gender transgressing practices are performed in male beauty vloggers’ makeup consumption and to contribute into the understanding of how men are constructing their gender identity when entering feminine consumption spaces. Positioned within the consumer culture theory field, the research aims to expands current perspectives on gendered consumption on a theoretical level. LÄS MER

 4. 4. Deus Ex Machina : en kvalitativ studie i skildringen av feminin artificiell intelligens i filmen Ex. Machina.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Sofia Garsten; Miriam Nilsson; [2016]
  Nyckelord :artificial intelligence; humanoids; posthuman; transhuman; gender; femininity; myths; performativity; male gaze; Ex Machina.;

  Sammanfattning : With this study, the authors wish to highlight the way artificial intelligence, as a new form of media technology, seems to be ascribed gender, both in fiction and reality. These, by humans artificially developed beings, would not need to be gendered, but still are. LÄS MER

 5. 5. The Italian-Ukrainian Care Chain: Transnational Welfare, Transnational Families and Care Drain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Viktoriia Mudrak; [2011]
  Nyckelord :Ukraine; Italy; global care chain; transnational welfare; transnational families; care drain; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis is devoted to the analysis of the care chain between Italy and Ukraine, which is a highly feminised and multi-sided phenomenon. The focus is kept on such aspects as organisation of transnational welfare, transnational families and care drain in Ukraine. LÄS MER