Sökning: "feminisering"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet feminisering.

 1. 1. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Wlosinska; [2019]
  Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Sammanfattning : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. LÄS MER

 2. 2. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Vendela Gullberg; [2019]
  Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinärmedicin; sociologi; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har veterinäryrket på många platser genomgått en stor förändring i könsfördelning. Från att ha varit ett tydligt mansdominerat område har det skett en helomvändning, till dagens läge där ett stort antal länder rapporterar om kvinnor i majoritet på både veterinärutbildningar och i arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Familjelycka för vem? En kvalitativ fallstudie av den transnationella kommersiella surrogatindustrin i Georgien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elvira Liljeröd; [2019]
  Nyckelord :IPE; IR-feminism; globalisering; informellt arbete; reproduktiv ekonomi; produktiv ekonomi; virtuell ekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ofrivilligt barnlösa par som köper en annan, ofta fattigare, kvinnas reproduktiva förmåga har under de senaste decennierna blivit till en internationell industri. Surrogatmödraindustrin slår sig helst ner i länder där lagstiftningen är som fördelaktigast och surrogatmammornas arbetskraft som billigast. LÄS MER

 4. 4. Organisationers arbete med en Right Based Approach och kvinnors rättigheter i Södra, Västra och Östra Afrika

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Klara Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Right Based Approach; kvinnors rättigheter; Östra; Västra och Södra Afrika; organisationer; tolkning av rättigheter; normer; shrinking space; strategier; women´s rights; Eastern; Southern and Western Africa; Non-governmental organizations; interpretations of rights; norms; strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allt fler aktörer pekat på att utveckling och rättigheter är starkt sammankopplade och därmed börjat anamma olika former av en Right Based Approach(RBA) till utveckling. Brist på utveckling kan ha sin grund i diskriminering. En grupp som halkat efter och som är strukturellt underordnad är kvinnor. LÄS MER

 5. 5. KRISTNA UNGA MÄN Konstruktioner av manlighet i Helsingborgs KFUM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Alexander Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Kristendom; Manlighet; KFUM; Remaskulinisering; Feminisering; Diskurs; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER