Sökning: "feminism inom svensk vänster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden feminism inom svensk vänster.

  1. 1. Ingen kvinnokamp utan klasskamp - kvinnokampens ställning inom vänsterpartiet 1972-1996

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

    Författare :Peter Eriksson; [2014]
    Nyckelord :vänsterpartiet; sveriges kommunistiska parti; feminism; feminism inom svensk vänster; vänsterpartiet 1972-1996; modern svensk vänster; socialistisk och feministisk ideologi; History and Archaeology;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöker författaren kvinnokampens ställning i Vänsterpartiet kommunisterna samt vänsterpartiets under perioden 1972-1996.... LÄS MER