Sökning: "feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 1431 uppsatser innehållade ordet feminism.

 1. 1. Regeringen och feministisk teori - en idé till verklighet : En kvalitativ innehållsanalys av regeringens jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ida Karmberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse the former government Löfven 1´s gender equality politics in its correlation with three theoretical feminist orientations; liberal feminism, socialistic feminism and radical feminism. The essay is based upon the missive “Goal, power and authority - feminist politics for an equal future” (2016/17:10) (Mål, makt och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid) where the target for analyse is the missive´s six sub-goals in terms of achieving gender equality. LÄS MER

 2. 2. ”En kärnvapenfri värld är helt enkelt inte möjlig”: En kvalitativ innehållsanalys av det svenska motståndet mot ett svenskt tillträde till FN:s kärnvapenkonvention

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Amanda Lindell; [2020-11-24]
  Nyckelord :nuclear weapons; gender; security; binary oppositions; feminism; realism; Sweden;

  Sammanfattning : On the 7th of July 2017, the United Nation’s General Assembly adopted the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). The treaty is different from earlier agreements due to its focus on the humanitarian consequences of nuclear weapons. LÄS MER

 3. 3. FOREIGN POLICY AND ITS FRAMING TO DIFFERENT AUDIENCES A qualitative study of Swedish feminist foreign policy communication in four countries

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Iryna Mikhnovets; [2020-10-14]
  Nyckelord :cause of the problem; domestic audience; feminism; feminist foreign policy; foreign context; foreign policy actors; framing; gender equality; international audience; persuasion; policy analysis; policy communication; problem’s framing; solution of the problem; two-level games;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate whether and in what ways Swedish foreign policy actors framefeminist foreign policy differently for audiences. The focus of this thesis concentrates on thesingle case of Swedish feminist foreign policy and contains comparative elements. LÄS MER

 4. 4. FEMINISM AND ELIZABETH A Comparison Between Elizabeth Bennet and Secondary Characters in Jane Austen’s Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jenny Malmborg; [2020-09-22]
  Nyckelord :feminism; women in literature;

  Sammanfattning : While feminism in Pride and Prejudice has been a subject for discussion for many decades, in this essay I aim to show how Elizabeth Bennet’s feminism is shown through the comparison with three secondary characters. This essay will examine the characters with the help of a narratological approach that shows what main trait the characters have and how this is used to explain them further concerning feminism and Elizabeth. LÄS MER

 5. 5. RÄTTEN ATT FÅ TA PLATS - En kvalitativ intervjustudie om svenska kroppsaktivisters syn på kroppsaktivism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Irena Music; [2020-09-18]
  Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; sociala medier; Instagram; intervju;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur de som är aktiva inom kroppsaktivismen självauppfattar rörelsen, vad de har för erfarenheter av den, samt hur de använder medier föratt bedriva den.Teori: Participatory culture, digital aktivism, digital feminism, counterpublicsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Intervjuer med fem personer aktiva inom kroppsaktivismenResultat: Resultatet visade att det saknas samstämmighet kring vad begreppen kroppsaktivismrespektive fettaktivism innebär och hur de bör användas. LÄS MER