Sökning: "feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 1180 uppsatser innehållade ordet feminism.

 1. 1. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 2. 2. OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Karlsson; Annie Magnusson; [2019-03-13]
  Nyckelord :Partnervåld; våld i nära relation; socialkonstruktivism; diskurs; patriarkat; feminism; kvinnors utsatthet; sexuella övergrepp; våld; psykopatologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. LÄS MER

 3. 3. ’’Why is my boy playing with a barbie?’’ -En kvalitativ innehållsanalys om hur könsstereotyper konstrueras i tv-serien Friends

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Carlqvist; [2019]
  Nyckelord :Friends; gender; third wave feminism; sitcom; stereotypes;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the popular tv-serie Friends to perceive how gender stereotypes are constructed within the serie. The study consists of seven different episodes with various scenes involving gender stereotypes. LÄS MER

 4. 4. Under our own eyes - Mothers in search for consciousness and social change in Brazil

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fernanda Favaro; [2019]
  Nyckelord :motherhood; communication for development; participatory communication; work rights; feminism; networks; social media; empowerment; conscientization; dialogue; gender equality; Brazil; mumpreneurship;

  Sammanfattning : This case study provides an analysis on how working women mothers in Brazil articulate themselves in a feminist network born on social media (Maternativa) to generate collective empowerment, raise awareness about oppression and mobilize around work rights. Using qualitative methods such as insider participant observation, interviews and content analysis, it investigates how participatory-related communicative practices and feminism interplay on digital and interpersonal environments fostering dialogue, conscientization and, potentially, a “political turn” in the collective’s agenda. LÄS MER

 5. 5. THE REALITIES OF SUBURBAN FEMINISM : A study of feminism in the suburbs of Gothenburg among the immigrant communities.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Abdullahi Omar; [2019]
  Nyckelord :feminism; Intersectionality; Liberal feminism; postfeminism; suburban feminism; respondents; cultural shock; suburbs; Gothenburg.;

  Sammanfattning : This study on feminism is a study aimed at understanding a reality within feminism (suburban feminism) in the suburbs of Gothenburg and the underlying factors that contribute to the emergence of this new phenomenon, and why women in the suburbs relate to as an alternative social tool in the quest for better social standings. The research was focused on the 2 major issues and they were (1) the effect of intersectionality on feminism in the suburbs and (2), the effect of internal factors like culture and religion on feminism in the suburbs. LÄS MER