Sökning: "feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 1917 uppsatser innehållade ordet feminism.

 1. 1. Kvinna, Liv, Frihet: En antropologisk studie om betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Yasmine Sandin; [2024-02-14]
  Nyckelord :Kulturell identitet; Diaspora; Postkolonial Feminism; Systerskap; Irans kvinnorörelse; Kvinnors rättigheter;

  Sammanfattning : Jina Mahsa Aminis död har uppmärksammats över hela världen där omfattande manifestationer och reaktioner i den politiska världen har nålat fast kvinnors rättigheter på den politiska tavlan. Denna studie undersöker betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor genom att titta på den komplexa frågan om kulturell identitet och dess påverkan. LÄS MER

 2. 2. Inte alla män? En normativ studie om kollektivt ansvar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Nilsson; [2024-01-24]
  Nyckelord :Collectivism; Collective responsibility; Distributive responsibility; Feminism; Gender equality; Individualism; Rape culture;

  Sammanfattning : This essay seeks to provide an answer to the subject of collective responsibility amongst men to end rape culture in the western world. For more than two hundred years, women have fought for the right to be treated fairly by men. LÄS MER

 3. 3. Det svenska partiet Feministiskt initiativ : En idéanalys av det svenska partiet Feministiskt initiativs politik jämfört med liberalfeminismens, radikalfeminismens och den marxism/socialistiska feminismens idéer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Axelsson; [2024]
  Nyckelord :Feministiskt initiativ; feminism; liberalfeminism; radikalfeminism marxism socialistiskt feminism;

  Sammanfattning : The Swedish political party Feministiskt initiativ, because of their name, gives a hint of connection to feminism as a theory. Therefore, the aim of the essay is to look for similarities and differences between liberal feminism, radical feminism and marxist/socialist feminism compared to Feministiskt initiativ ́s politics. LÄS MER

 4. 4. Barbie, en feministisk produkt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur kön och stereotyper representeras i filmen Barbie.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mathilda Vestman; Wilma Hyltse; [2024]
  Nyckelord :Stereotyp; feminism; ironi; könsroller; Barbie;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur filmen Barbie, som är en feministisk produkt med ironiska inslag, gestaltar feminina respektive maskulina könsroller och på vilket sätt filmen upprätthåller alternativt motsätter sig stereotyper som finns för män och kvinnor. Med utgångspunkt i samhällets normer och föreställningar om kön, syftar studien till att undersöka filmens roll i upprätthållandet eller motsättningen av dessa normer. LÄS MER

 5. 5. She Can Go Where She Will : Representations of Female Bicyclists in Late 19th-Century and Early 20th-Century Literature by H.G. Wells, Arthur Conan Doyle, Dorothy Richardson, Grant Allen, George F. Hall, and Alice Meynell

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anna Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :bicycling women characters; late 19th-century and early 20th-century British and American literature; freedom; emancipation; feminism; gender; the New Woman; cyklande kvinnliga karaktärer; sen 1800-tals- och tidig 1900-talslitteratur från Storbritannien och USA; frihet; frigörelse; feminism; genus; the New Woman;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how representations of bicycling women in literary works by H.G. Wells, Arthur Conan Doyle, Dorothy Richardson, Grant Allen, George F. Hall, and Alice Meynell express mental and physical freedoms that had previously been denied women due to archaic societal norms. LÄS MER