Sökning: "feminist debates on prostitution"

Hittade 1 uppsats innehållade orden feminist debates on prostitution.

  1. 1. Kvinnors rättigheter eller exploatering av kvinnor? Den polariserade prostitutionsdebatten

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Sarah Warderberg; [2021-04-12]
    Nyckelord :History of ideas; prostitution; sex work; feminist debates on prostitution; framing analysis; legal history of prostitution;

    Sammanfattning : This study elaborates on Swedish ideas on prostitution, in contemporary debates as well as throughout history. The aim of this study is to explore current views on prostitution in the public Swedish debate by relating them to their historical contexts. LÄS MER