Sökning: "feminist film theory"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden feminist film theory.

 1. 1. Gör hon någonting själv någon gång? : En kvalitativ textanalys av kvinnliga karaktärers agentskap i film

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelin Nyberg; Charlotte Blomdell; [2020]
  Nyckelord :agency; representation; feminism; film; portrayal of women; superheroines; agentskap; representation; feminism; film; kvinnobild; superhjältinnor;

  Sammanfattning : De senaste åren har starka kvinnliga karaktärer, speciellt i roller som protagonister, varit ett aktuellt ämne inom filmvärlden och kravet på karaktärerna är större än någonsin. Dock finns ingen etablerad definition av vad som är en stark kvinnlig karaktär, utan styrkan hos kvinnor definieras generellt sett genom att tilldelas maskulina attribut. LÄS MER

 2. 2. Vältrimmade herrar och mjuka kvinnokroppar : En hårresande undersökning om reklamernas värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Madicken Hammarquist; [2020]
  Nyckelord :Kön; normer; genus; kvinnligt; manligt; jämställdhet;

  Sammanfattning : In today's society, we are reached by media from several platforms and in many cases the media acts as mediators of gender norms. Although, the same product is sold, the design of the advertisements often differs depending on whether the target group is women or men. LÄS MER

 3. 3. Batikhäxan – ett kvinnligt supermonster : En kritisk diskursanalys av tre politiska pamfletter

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Elisabeth Lahti Davidsson; [2019]
  Nyckelord :batikhäxa; tie-dye witch; witches; female monster; critical discourse analysis; political pamphlets; Katerina Janouch; discursive strategies; feminist theory; discourse theory; patriarchal power; scapegoat; misogyny; anti-feminist; islamophobic; xenophobic; nationalist; apocalyptic.; batikhäxa; häxa; kvinnligt monster; kritisk diskursanalys; politiska pamfletter; Katerina Janouch; diskursiva strategier; feministisk teori; diskursteori; patriarkal makt; syndabock; misogyni; anti-feministisk; islamofobisk; xenofobisk; nationalistisk; apokalyptisk.;

  Sammanfattning : This thesis shows how misogynous and stereotypical images of women, which historically have been used to transform them into witches and monsters, are now reused in the construction of the term “batikhäxa” (“tie-dye witch”). Feminist and discourse theory form the framework of this study which includes the analysis of three opinion pieces, or political pamphlets, that were published between 2010 – 2018: "Batikhäxorna och makten" by the pseudonym Julia Caesar, "Refugee 'Children"& The Women Who Sexually Exploit Them" by the pseudonym Angry Foreigner and "De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention för att ställas till svars " by Katerina Janouch. LÄS MER

 4. 4. Från oövervinnelig till oigenkännlig : En komparativ genusstudie av hur Irene Adler porträtteras I Arthur Conan Doyles ”A Scandal in Bohemia” och BBC:s adaption ”A Scandal in Belgravia”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; gender theory; adaptation; male gaze; stereotype; post feminism; Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; genusteori; adaption; manlig blick; stereotyp; postfeminism;

  Sammanfattning : Abstract The great detective Sherlock Holmes casts a long shadow on the previous research on the short stories by Sir Arthur Conan Doyle, where Mr. Holmes has been given the main attention. On the periphery, however, a woman named Irene Adler is recognizable. LÄS MER

 5. 5. Moira, take me with you! : Utopian Hope and Queer Horizons in Three Versions of The Handmaid's Tale

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Hedvig Marx; [2018]
  Nyckelord :The Handmaid’s Tale; Margaret Atwood; Donna Haraway; Karen Barad; José Esteban Muñoz; utopia; dystopia; entanglement; diffraction; disidentification; gender studies; queer theory; intersectionality; narratology;

  Sammanfattning : Using postmodern, feminist and queer notions of utopia/dystopia and narrative theory, this thesis contains an analysis of The Handmaid’s Tale (novel 1985; film 1990; TV series S01 2017) based on theoretical and methodological understandings of utopia/dystopia and narrative as deeply connected with notions of temporality and relationality, and of violence and resistance as the modes of expression of utopia and dystopia in the source texts. The analysis is carried out in an explorative manner (Czarniawska 2004) and utilises the notion of “disidentification” (Butler 1993; Muñoz 1999) and the concepts of “diffraction” (Haraway 1992, 1997; Barad 2007, 2010), and “entanglement” (Barad 2007). LÄS MER