Sökning: "feminist killjoy"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden feminist killjoy.

 1. 1. Svarta kvinnor, vita rum: En studie om svarta kvinnliga studenters upplevelser inom svenska universitet och erfarenheter på arbetsmarknaden efter utbildningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Michael; [2020-08-06]
  Nyckelord :academia; students; whiteness; intersectionality; blackness; tokenism; Sara Ahmed; feminist killjoy; strategy; Swedishness;

  Sammanfattning : This qualitative interview study explores and analyzes how five black female students in Sweden experience their time at university and how the academic rooms are oriented towards whiteness. The study also depicts their following experiences in the labor market after graduating. LÄS MER

 2. 2. Rum för diskussion? - En etnologisk undersökning av digitala diskussioner om feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Rebecka Johansson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Facebook; Online discussion; Orientation; Postfeminism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper examines discussions of feminism online and how participants orientate themselves in these. The specific case consists of a swedish separatist Facebook group for women and non-binary people. The group has over 100000 members and has a constant flow of activity where members interact with each other in different ways. LÄS MER

 3. 3. Svart, brun eller normal? : En intervjustudie om historielärares arbete kring vithet och vithetsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sandra Lehikoinen; [2019]
  Nyckelord :The Whiteness norm; Feminist Killjoy.; Vithetsnorm; vithet; The Whiteness norm; rasifiering; rasial inramning; hegemonisk vithet; Feminist Killjoy; identitet; historiemedvetande.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how history teachers relate to whiteness and the whiteness norms in their teaching. The material mainly consists of qualitative interviews with history teachers who are active in lower secondary schools in Jönköping County. LÄS MER

 4. 4. Kroppar på fel plats: en undersökning om rasifierade studenters erfarenheter av humaniora

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Shifte Mosalli; [2017]
  Nyckelord :akademin; rasifiering; fenomenologi; Beverly Skeggs; feminist killjoy; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis I interview four racialized humanities students. I do so to understand how the academic room is oriented towards whiteness and to examine how the interviewees experience and handle experiences of racialization in the humanities. My purpose is to shed light on these experiences from an intersectional perspective. LÄS MER

 5. 5. Berättelser om exkludering : En samhällsvetenskaplig studie med fokus på icke-vita feministers erfarenheter av exkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Mona Nechma; [2016]
  Nyckelord :Exclusion; non-white women; feminism; the norm of whiteness; Exkludering; icke-vita kvinnor; feminism; vithetsnorm;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to study non-white feminist women’s experiences of exclusion in different rooms, such as in school, at work, parties, social media and other areas of everyday life. The study is built on postcolonial theory and also on the view that the world is divided into two parts, “we” and “the others” where "we" is favoured and "the others" are disadvantaged in various aspects. LÄS MER