Sökning: "feministisk filmteori"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden feministisk filmteori.

 1. 1. "That is fucked up, Daisy!" : Om gestaltningen av kvinnliga karaktärer med psykisk ohälsa inom den kommersiella filmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :Filmvetenskap; feministisk filmteori; psykisk ohälsa; Min lilla syster ; Girl; Interrupted ;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av filmerna Girl, Interrupted (James Mangold, 1999) och Min lilla syster (Sanna Lenken, 2015) söker denna uppsats att undersöka porträtteringen av kvinnliga karaktärer med psykisk ohälsa inom den kommersiella filmen. Huvudfokuset i uppsatsens undersökning är framförallt hur karaktärernas psykiska ohälsa framställs i enlighet med deras konformerande eller avvikande från acceptabel femininitet. LÄS MER

 2. 2. Gör hon någonting själv någon gång? : En kvalitativ textanalys av kvinnliga karaktärers agentskap i film

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelin Nyberg; Charlotte Blomdell; [2020]
  Nyckelord :agency; representation; feminism; film; portrayal of women; superheroines; agentskap; representation; feminism; film; kvinnobild; superhjältinnor;

  Sammanfattning : De senaste åren har starka kvinnliga karaktärer, speciellt i roller som protagonister, varit ett aktuellt ämne inom filmvärlden och kravet på karaktärerna är större än någonsin. Dock finns ingen etablerad definition av vad som är en stark kvinnlig karaktär, utan styrkan hos kvinnor definieras generellt sett genom att tilldelas maskulina attribut. LÄS MER

 3. 3. A STAR IS (RE)BORN : Representation av könsroller i filmserien A Star Is Born

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Evelina Östlund; [2020]
  Nyckelord :A Star Is Born; representation; feministisk filmteori; genusteori; könsroller; normer; kön; genus; kultur; filmanalys; Hollywood.;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en filmanalys och represenationsstudie av de fyra filmatiseringarna av A Star Is Born. Historien i filmserien fångar den helomfattande glamouren och romantiken av showbusiness, spänningen i när någon verkligen tror på dig, lyckan att hyllas som stjärna, fallgroparna när berömmet tar slut och den komplexa manliga och kvinnliga dynamiken i processen. LÄS MER

 4. 4. Genus i det förflutna : Framställningen av genus i samtidsfilmer om det svenska 1960- och 1970-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lovisa Edenvärn; [2020]
  Nyckelord :Call Girl; Monica Z; Svinalängorna; svensk film; genus; intersektionalitet; kvinnorörelsen; representation; feministisk filmteori; historiska filmer; 1960-talet; 1970-talet.;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras det hur genus representeras och framställs i de tre svenskproducerade filmerna Call Girl (Mikael Marcimain, 2012), Monica Z (Per Fly, 2013) och Svinalängorna (Pernilla August, 2010). Filmerna kommer från en självständig katalog som visar upp en mångfald av filmer och tv-serier som gjorts inom det senaste decenniet där samtliga präglats av ett historiskt återblickande av det svenska 1960-och 1970-talet. LÄS MER

 5. 5. The Feminized People and the Patriarchal State: Studying the Portrayal of Gender in North Korean Films

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Edström; [2018]
  Nyckelord :North Korea; gender; women; film; feminist film theory; frame analysis; development; Asia; portrayal; Confucianism; Socialism; propaganda; Nordkorea; kön; genus; kvinnor; film; feministisk filmteori; frame-analys; utveckling; Asien; porträttering; Konfucianism; Socialism; propaganda;

  Sammanfattning : .... LÄS MER