Sökning: "feministisk konst"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden feministisk konst.

 1. 1. Kvinnor inom konst och feminism: En studie i feministisk symbolik inom nutidskonsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johanna Jensnäs; Carolina Kelly; [2019-05-29]
  Nyckelord :Feminism; Feminist art; Art history; Nina Bondeson; Fanny Åström; Anna Orange; Feministisk konst; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : In this paper we have explored the symbolic meanings of feminist art. We have done this by using a semiotic and discourse analysis of ten artworks. The artworks we have chosen to analyze all have some sort of feminist agenda. LÄS MER

 2. 2. Nakenhetens jämställdhet : En etnologisk studie av vem som tittar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :museum; feministisk; postkolonial; diskursanalys; The Female Gaze ; konst; naken; norm; stereotyper; manligt; blick; titta;

  Sammanfattning : Denna uppsats ser på vem det egentligen är som tittar på de nakna eller halvnakna verken som ställs ut på den Nationalmuseum i Stockholm efter deras nyöppning hösten 2018. Metoden som har använts för att söka svar på detta är genom fysiska observationer på plats, medan en avgränsning till större skulpturer och målningar som visar bröstvårtor eller kön har gjorts, även en kvantitativ inventering har gjorts av verken. LÄS MER

 3. 3. Konsten att vara kvinna : En etnologisk studie av hur kvinnliga konstutövare gör motstånd.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Karin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Feministisk konst; etnologi; diskursteori; queerfenomenologi; Sara Ahmed; konst; feminism; kvinna; kön; performativitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Men är det Konst? : En undersökning av möjligheterna att använda stiftelser för inköp av texila konstverk till Moderna Museets samling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Hagberg; [2016]
  Nyckelord :feministisk konstteori; Griselda Pollock; Carol Duncan; Roszika Parker; maskulina normer; hierarkier inom konsten; Moderna Museet; statliga museer; representation; textilkonst; hantverk; konstverk; samling; stiftelser; ändamålsbeskrivning;

  Sammanfattning : Against a background of feminist art theories arguing that the hierarchies in art as based on masculine norms, the present thesis examines the four foundations associated with the Swedish state museum of modern art Moderna Museet. The object descriptions are gone through with open coding, to see wether there are formulations in these that affect the possibility to utilize the foundations yield for purchasing textile art. LÄS MER

 5. 5. Mäns konst och menskonst - feministiskt formspråk i en konsthistorisk kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Mimmi Sjö; [2016]
  Nyckelord :Feminism; feminist art; menstruation art; 1970 s; political art; Linda Nochlin; Judy Chicago; Liv Strömquist; feministisk konst; menskonst; 1970-talet; politisk konst; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to answer the hypothesis that Judy Chicago's 1971 photolithograph "Red Flag", along with her academic career, can be seen as an answer to the new approach to art history and what defines art, that Linda Nochlin calls for in her essay "Why have there been no great women artists?". The analysis of "Red Flag", which depicts a bloodfilled tampon being removed from a woman's vagina, is then compared to Liv Strömquist's 2014 silk screen print "Isprinsessa", a drawing of a figure skater showing menstrual leakage while engaging in a pirouette, with the purpose to examine the aesthetics of menstruation art as a feminist statement in the second and third wave of feminism respectively, and as a genre within the movement. LÄS MER