Sökning: "feministisk konstruktivism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden feministisk konstruktivism.

 1. 1. Abort: en mänsklig rättighet eller mord? - En feminist-konstruktivistisk diskursanalys gällande polska statens problematisering av abortfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Rosenmüller Nordlander; [2022]
  Nyckelord :Polen; abort; problematisering; diskurs; feministisk konstruktivism; WPR; könsmaktsordning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The study examines the Polish state's problematizations and statements during the period 2020 to 2022 concerning Poland's new abortion law. In 2021 the abortion law in Poland became more strict, in case of fetus abnormalities, abortion is now banned. LÄS MER

 2. 2. From Snow White to Frozen : An evaluation of popular gender representation indicators applied to Disney’s princess films

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Johan Nyh; [2015]
  Nyckelord :Disney; princesses; Disney princesses; gender; Bechdel; Bechdel test; Walt Disney; Pixar; Frozen; children; girl; culture; gender representations; talk time; talktime; gendertimer; equality; content analysis; female; feminism; feminist; gender role; socialization model; gender role socialization model; passive; domestic; active; media; post-feminist; gender role portrayals; key measures; popular; nature or nurture; genes or environment; gender differences; expressions of gender; gender experiments; neurological; brain; plasticity; constructivist; cultivation theory; social cognitive theory; quantitative; quantitative measures; quantitative methods; stereotypes; stereotype; stereotypical; women; character count; biological sex; biological gender; metrics; femininity; textual analysis; submissive; submissive behaviour; independence; daddy s girl; patriarchy; patriarchal; patriarchal approval; wicked women; old wicked women; wicked witch; male; masculine; masculine characteristics; feminine characteristics; genders; marrying; marriage; love at first sight; empowerment; fairy tale; fairy tales; film; movie; films; movies; Mulan; Pocahontas; Snow White; Snow White and the seven dwarfs; Cinderella; Sleeping Beauty; Little Mermaid; The Little Mermaid; Beauty and the Beast; Aladdin; Tangled; Brave; Frozen; The Princess and the Frog; Merida; relationship; relationship formation; true love; true love s kiss; sisterhood; sisterly; Grimm; Grimm brothers; parental approval; matriarchal approval; matriarchal; matriarchy; stereotyping; evil queen; rate; rater; rating; measure; measuring; wicked stepmother; binary gender; gender binarity; binary genders; gender identities; gender identity; gender identity formation; identity formation; animation; cell animation; the Smurfette principle; strong women; strong girls; girlie; positivism; positivistic; film studies; analysis; analyses; antagonism; action; coding; cultivation effect; cultivation effects; socialization effect; socialization effects; coded content analysis; simple metrics; cognition theory; connotations; cultivation theory; socialization theory; depictions of femininity; plasticity; human brain; damsels in distress; feminist research; inequality; gender inequality; media studies; heroines; mass media; social media; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; Disney; prinsessor; Disneyprinsessor; Disney-prinsessor; kön; genus; genusvetenskap; Bechdel; Bechdel test; Bechdeltest; Bechdeltestet; Walt Disney; Pixar; Frost; barn; flickor; kulturuppväxt; representationer; skildringar; intryck; taltid; talk time; talktime; gendertimer; jämlikhet; innehållsanalys; feminin; feminism; könsroll; könsroller; socialisering; socialiseringsmodellen; passiv; hushållsarbete; aktiv; media; post-feministisk; postfemininstisk; nyckeltal; populärvetenskaplig; populärvetenskapligt; naturen; uppväxt eller gener; gener eller upppväxt; uppfostran; genetik; könsskillnader; könsuttryck; experiment; hjärnan; plasticitet; konstruktivism; kultivationsteori; kognitiv teori; kvantitativ; kvantitativa mått; kvantitativa metoder; stereotyper; stereotyp; stereotypisk; kvinnnor; kvinna; kön; biologiskt kön; mått; nyckeltal; femininitet; textanalys; filmanalys; kuvad; underkastad; submissiv; oberoende; pappas flicka; patriarkat; patriarkisk; patriarkalt godkännande; manlig; maskulin; kön; genus; äktenskap; kärlek vid första ögonkastet; saga; sagor; bröderna Grimm; film; Mulan; Pocahontas; Snövit och de sju dvärgarna; Askungen; Törnrosa; Den lilla Sjöjungfrun; Skönheten och Odjuret; Aladdin; Trassel; Modig; Frost; Prinsessan och Grodan; Merida; förhållanden; sann kärlek; Grimm; matriark; matriarkisk; patriarkalt godkännande; matriarkalt godkännande; bedöma; betygsätta; mått; mäta; ond styvmor; binära kön; könsidentitet; könsidentiteter; animation; Smurfan; starka kvinnor; starka flickor; positivistisk; positivism; filmvetenskap; filmstudier; antagonism; protagonist; hjältinna; kodning; kultivationseffekten; socialiseringseffekten; socialisationseffekten; kodad innehållsanalys; förenklade mått; kognitiv teori; konnotationer; konnotera; feministisk forskning; könsbalans; mediastudier; mediestudier; massmedia; social media; bilder av kvinnor; kvinnan som bild; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; tolkning;

  Sammanfattning : Simple content analysis methods, such as the Bechdel test and measuring percentage of female talk time or characters, have seen a surge of attention from mainstream media and in social media the last couple of years. Underlying assumptions are generally shared with the gender role socialization model and consequently, an importance is stated, due to a high degree to which impressions from media shape in particular young children’s identification processes. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld i Socionomen : En innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Svahn; Pia von Wachenfelt; [2015]
  Nyckelord :Honour related violence; Socionomen; content analysis; socialconstructivism; power; Foucault; feminist theory; girls; young women; immigrant; Hedersrelaterat våld; Socionomen; innehållsanalys; socialkonstruktivism; makt; Foucault; feministisk teori; flickor; unga kvinnor; invandrare;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld är idag ett samhällsproblem som det saknas kunskap om. Problemati-ken uppmärksammades av media i samband med de hedersmord som skedde under 1990-talet och framåt. Hedersrelaterat våld handlar om att kontrollera flickan/den unga kvinnans sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Frihetens Villkor - om frihetens betydelse i surrogatmödraskapsdebatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Andersson; [2010]
  Nyckelord :frihet; surrogatmödraskap; feministisk teori; valfrihet; jämlikhet; diskurs; social konstruktivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The meaning of freedom is a contested concept and so is also the understanding of gestational surrogacy. In this essay these two much-disputed subjects will be united, and the aim for this essay is to detect different understandings for conditions of freedom concerning those women that are acting as surrogate mothers. LÄS MER

 5. 5. Könsroller, sexualitet och exploatering: En feministisk diskursanalys av prostitutionen i Thailand

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Pehrson; Julia Wentworth; [2006]
  Nyckelord :Thailand; Prostitution; Könsroller; Feministisk teori; Konstruktivism; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi behandlar prostitutionen i Thailand genom att undersöka hur den prostituerades roll har konstruerats i samhället. Empiriskt använder vi oss av en thailändsk statlig rapport, som svarar på FN-avdelningen CEDAWs antidiskrimineringskonvention. I denna rapport redogörs för kvinnorättssituationen i landet. LÄS MER