Sökning: "feministisk litteraturanalys"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden feministisk litteraturanalys.

 1. 1. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 2. 2. Världens starkaste flicka : En litteraturanalys om Pippi Långstrump med fokus på didaktiskt arbete gällande genus och värdegrundsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Lovisa Rengman; [2017]
  Nyckelord :Gender theory; feminist theory; Pippi Longstocking; gender; norms and didactics.; Genusteori; feministisk teori; Pippi Långstrump; könsroller; normer och didaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to try to get an insight into how Pippi Longstocking (Lindgren 2005) can be used for the purpose of working didactically regarding gender and value-based issues. This is a literature study where the first book of Pippi has been analyzed from a feminist perspective and from a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. Ty Adam kom först och sedan Eva : En feministisk litteraturanalys av Paulus brev

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Viktor Fränberg; [2017]
  Nyckelord :Paulus; Feminism; Litteraturanalys; Nya testamentet; Bibeln; Florence M. Gillman; Andrew Perriman; Elisabeth Schüssler Fiorenza;

  Sammanfattning : Christianity is the largest religion worldwide and the Bible remains the most read book in the world. Thus, the Bible has had a great influence on the worldwide views of women, and continues to influence these views in modern society. LÄS MER

 4. 4. Att växa ur Eden : En analys av Genesis 2-3 ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Christina Smedbakken; [2016]
  Nyckelord :Bibeln; bibeltolkning; Genesis; feministiskt perspektiv; etiologisk myt; människans uppväxt; litteraturanalys; omtolkning; patriarkal; Lyn M. Bechtel; Pamela J. Milne; feminism; barndom;

  Sammanfattning : Denna text syftar till att ur ett feministiskt perspektiv undersöka huruvida den bibliska skapelsemyten, samt berättelsen som Syndafallet, kan omtolkas och läsas på på ett sätt som minimerar dess patriarkala konnotationer. I denna läsning testas tesen att texterna kan läsas som en etiologisk myt, som symboliserar den mänskliga utvecklingen från barndom till vuxenliv, snarare änen berättelse om arvsynd och gudomligt straff. LÄS MER

 5. 5. Starka flickor, känsliga pojkar och självständiga barn : En utvärderande analys av genusorienterade ämnesord för barn- och ungdomsskönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sanna Ulfsparre; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har länge funnits ett behov av kunskapsorganisatoriska redskap för att underlätta informationsåtervinning av den barn- och ungdomsskönlitteratur vars innehåll på olika sätt bryter mot traditionella könsroller och genusnormer. Inte minst kommer efterfrågan från skola och förskola. LÄS MER