Sökning: "feministisk litteraturteori"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden feministisk litteraturteori.

 1. 1. Offred är (inte!) mitt namn : könsmaktsordningar och könsnormer i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Magdalena Granell; Alexandra Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudier; patriarkat; kvonnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse från 1985 är en dystopi där USA har förvandlats till den teokratiska totalitära staten Gilead som utmärker sig genom sin patriarkala struktur där Kvinnan är underordnad Mannen. Denna världssyn lutar sig på makthavarnas tolkning av Bibeln som menar att Kvinnan skapades för att tjäna Mannen och att vara foglig. LÄS MER

 2. 2. Hjältinnan och genusordningen : En narrativ analys av manliga och kvinnliga stereotyper i dystopin Divergenttrilogin och dess litteraturdidaktiska möjligheter i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Manligt; Kvinnligt; Genusteori; Feministisk litteraturteori; Narratologi; Litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gestaltningen av manliga och kvinnliga stereotyper, samt genusordningen i den populära ungdomstrilogin Divergent (2012–2014), skriven av Veronica Roth. Det är viktigt att undersöka hur litteraturen förmedlar kulturella förställningar om manliga och kvinnliga stereotyper för att kunna problematisera och bearbeta innehållet i litteraturundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Enforcing Patriarchal Values : A socialist feminist analysis of the characters of Offred and Serena Joy in Margaret Atwood's novel The Handmaid's Tale

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Andrea Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Margaret Atwood; The Handmaid’s Tale; dystopia; feminism; socialist feminism; color symbolism; Margaret Atwood; Tjänarinnans berättelse; dystopi; feminism; socialistisk feminism; färgsymbolik;

  Sammanfattning : This essay shows how Margaret Atwood’s novel The Handmaid’s Tale (1985) functions as a critique of patriarchal society as it depicts a dystopic, dismantled society where women are divided into societal groups on biological grounds. Based on socialist feminist literary theory, an analysis is carried out of two of the female characters, Offred and Serena Joy, who are both oppressed by a patriarchal, totalitarian government; an oppression that is manifested in different ways. LÄS MER

 4. 4. Den värdefulla kanon : En studie av den litterära kanon som förmedlare av nationella värden och som ett medium för gemensam kulturell identitet i skola och utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Veronica Söderlund; [2018]
  Nyckelord :intersektionalitet; kanon; kanondebatten; Kristdemokraterna; kulturarv; litterära urval; skolans värdegrund;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att pröva det som antas vara det svenska litterära kulturarvets eventuella gestaltningar av gemensamma nationella värden. Detta görs med utgångspunkt och bakgrund i den politiska debatten kring förslaget om införandet av en nationell litterär kanon i skolan. LÄS MER

 5. 5. Norm eller obestämd form? : En analys av norm och avvikelse gällande genus, etnicitet och sexualitet i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ann-Sofie Grönborg; Anna Renberg; [2018]
  Nyckelord :skönlitteratur; barnlitteratur; familjekonstellationer; genus; etnicitet; sexualitet; normer; avvikelser;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur familjekonstellationer med avseende på genus, etnicitet och sexualitet framställs i nyutgiven skönlitteratur för barn i åldrarna 10–12 år, och hur gestaltningarna korrelerar med värdegrunden i läroplanen Lgr 11. De teorier som använts till analysen är dekonstruktion, feministisk litteraturteori, postkolonialism och queerteori, där dekonstruktion även fungerat som metod. LÄS MER